Voorbeeld ziekteverzuimregeling

Reglement

MS Word 51.54 kb

10-10-2019

Download deze tool
Iedere organisatie die personeel in dienst heeft, krijgt te maken met zieke werknemers. Met dit model kunt u eenvoudig een ziekteverzuimprotocol opstellen.

Om ziekteverzuim zo kort mogelijk te laten duren, is het van belang dat direct na een ziektemelding maatregelen worden genomen om de werknemer zo snel mogelijk te laten terugkeren op de werkvloer.

Een goed ziekteverzuimprotocol is hierbij onmisbaar, want hiermee zorgt u ervoor dat alle betrokkenen precies weten wat er van hen wordt gevraagd als een werknemer zich onverhoopt ziek meldt.


Meer informatie over het personeelshandboek vindt u in de toolbox Zo maakt u eenvoudig een goed personeelshandboek.