VERDIEPINGSARTIKEL

Vrijheid van zieke werknemer in privésfeer is beperkt

3 januari 2022 6 minuten Door redactie

Dat een arbeidsongeschikte werknemer niet (volledig) kan werken, betekent niet altijd dat hij tijdens zijn ziekte thuis op de bank moet blijven zitten. Welke vrijheid heeft een zieke werknemer in de privésfeer en in hoeverre mag u als werkgever bepaalde voorwaarden stellen?

De wet bepaalt dat u beleid moet voeren om verzuim te voorkomen en te beperken. Veel werkgevers hebben een verzuimprotocol (tool), met regels over de ziekmelding en de bereikbaarheid tijdens ziekte.

Om spelregels te bepalen rondom het gedrag tijdens ziekte, kunt u opnemen dat zieke werknemers geen arbeid mogen verrichten, tenzij dit in het belang van hun gezondheid is en de arbodienst daar toestemming voor verleent. Ook kunt u vastlegge

Met een gratis account kunt u verder lezen


Al een account? Log in.

Kies een wachtwoord van tenminste 8 tekens.

Vul wee keer hetzelfde wachtwoord in.

Vul uw organisatie in.