Wat is het verschil tussen een deskundigenoordeel en een second opinion?

5 oktober 2021

Eén van onze werknemers is het niet eens met het oordeel van de bedrijfsarts. Hij vraagt ons daarom of we een second opinion of een deskundigenoordeel willen aanvragen. Maar wat is nu precies het verschil tussen die twee?

Een werknemer kan zich door een tweede bedrijfsarts laten keuren. Deze second opinion (infographic) is niet hetzelfde als het deskundigenoordeel van UWV.

Waar de second opinion (V&A) bedoeld is als controle van een medisch oordeel, heeft het deskundigenoordeel vooral als doel de re-integratie weer op gang te brengen na een verschil in inzicht. UWV neemt voor het deskundigenoordeel dan ook de voortgang van de re-integratie onder de loep.

Het deskundigenoordeel is in tegenstelling tot de second opinion ook op initiatief van de werkgever aan te vragen. In het arbocontract moet staan waar werknemers aan kunnen kloppen voor een second opinion.

Aanvraag deskundigenoordeel

Het deskundigenoordeel is in verschillende situaties aan te vragen. Een werkgever kan het nodig hebben om te ontslaan bijvoorbeeld wegens onvoldoende re-integratie-inspanningen van de werknemer of bij frequent verzuim. Het oordeel is dan kosteloos. In alle andere gevallen kost een deskundigenoordeel de werkgever € 400. Vraagt de werknemer het oordeel aan, dan is hij € 100 kwijt. 

Een werkgever of werknemer die geen maatregelen neemt op basis van het deskundigenoordeel, kan hiervoor de rekening gepresenteerd krijgen (bijvoorbeeld door een loonsanctie van UWV of bij ontslag). Aanvragen van het deskundigenoordeel is mogelijk via de site van UWV