Re-integratie

Als werknemers arbeidsongeschikt raken, moet de werkgever ze begeleiden bij hun re-integratie. Dit klinkt eenvoudiger dan het in de praktijk is. De Wet verbetering poortwachter is van toepassing en die wet moet nauwgezet toegepast worden. Als het na 2 jaar niet is gelukt om de werknemer weer aan het werk te krijgen, krijgt de werknemer mogelijk een WIA-uitkering. 

Voor re-integratie bestaan twee 'sporen'. U moet de werknemer eerst proberen te laten re-integreren in een functie in uw eigen organisatie. Dat is re-integratie eerste spoor. Bij het re-integratie tweede spoor wordt er gezocht naar een passende functie bij een andere werkgever.

Nieuws

Ontslagverzoek mag vóór einde opzegverbod tijdens ziekte

15-02-2024

Het opzegverbod tijdens ziekte beschermt zieke werknemers minimaal twee jaar tegen ziektegerelateerd ontslag. Toch mogen werkgevers al vóór...

OR heeft instemmingsrecht bij de RI&E

07-02-2024

Werkgevers kunnen niet om de verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) van hun organisatie heen. Maar ook de ondernemingsraad (O...

Melden en diagnosticeren beroepsziekten in de knel

11-01-2024

Bedrijfsartsen zijn verplicht om beroepsziekten te melden bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. Het aantal meldingen neemt echter...

Wat als een werknemer gewond raakt door vuurwerk?

28-12-2023

Rond oud- en nieuwjaarsdag lopen werknemers een verhoogd risico om het slachtoffer te worden van een vuurwerkongeval. Bij letsel door vuurwe...