Rechten van de OR

De OR heeft verschillende rechten, plichten en bevoegdheden. Deze zijn voornamelijk vastgelegd in de Wet op ondernemingsraden (WOR), maar ook in de Arbowet en het Burgerlijk Wetboek of de cao. Denk aan het adviesrecht, het instemmingsrecht, het overlegrecht, het recht op informatie en het initiatiefrecht. Deze rechten heeft de OR om de medezeggenschap vorm te geven in de praktijk en zo de belangen van zowel de organisatie als de achterban goed te behartigen. 

 

Wat houdt het informatierecht precies in?

Informatierecht | Publicatiedatum 23-08-2023

De OR heeft volgens de Wet op de ondernemingsraden (WOR) een informatierecht. Anders kunnen de OR-leden geen goede gesprekspartner zijn voor de bestuurder. Wat houdt...

Heeft de OR adviesrecht bij het instellen van nieuwe functies?

Werkwijze OR | Publicatiedatum 23-08-2023

Onze bestuurder heeft het voornemen om één of meerdere nieuwe functies te creëren in de organisatie. Los van het feit of onze OR dat een goed idee...

Is de installatie van black box in de auto van de zaak instemmingsplichtig?

Instemmingsrecht | Publicatiedatum 10-08-2023

Er worden nieuwe black boxes geïnstalleerd in onze serviceauto’s. Moet de bestuurder dit voorgenomen besluit eerst aan de OR voorleggen voor instemming? 

Zo maakt u werk van de preventiemedewerker

Preventiemedewerker Publicatiedatum 31-01-2023

Iedere organisatie moet wettelijk verplicht over een preventiemedewerker beschikken. De overheid heeft deze verplichting ingevoerd om werkgevers en werknemers meer verantwoordelijkheid...

Zo gebruikt u het informatierecht optimaal

Informatierecht Publicatiedatum 25-10-2022

De ondernemingsraad heeft op grond van de WOR recht op informatie om zijn medezeggenschapstaken goed te kunnen uitvoeren. Sommige gegevens moet de bestuurder ongevraagd...

In zeven stappen het meest uit uw initiatiefrecht halen

Initiatiefrecht Publicatiedatum 24-01-2022

Als u, als ondernemingsraad (OR), de ontwikkelingen in de organisatie in de gaten houdt en weet wat er bij de achterban leeft, zijn er geregeld zaken die u aan uw bestuurder...

Stroomlijn het adviesrecht van de OR

Adviesrecht Publicatiedatum 25-06-2021

Artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) geeft uw ondernemingsraad (OR) in een aantal specifiek genoemde gevallen het recht om advies te geven over een voorgenomen...

Regel het instemmingsrecht van de OR in acht stappen

Instemmingsrecht Publicatiedatum 01-04-2021

Met deze toolbox kunnen de ondernemingsraad (OR) en de bestuurder de instemmingsprocedure zorgvuldig inrichten. Dit zorgt voor een efficiënte en effectieve samenwerking...

Waar moet uw OR op letten als uw bestuurder AI wil gaan inzetten?

OR en arbeidsomstandigheden 6 minuten | 13-09-2023

De ontwikkelingen op het gebied van artificial intelligence (AI) gaan in sneltreinvaart. Veel werkgevers experimenteren er al mee en voeren...

OR-advies over de benoeming van een nieuwe bestuurder

Werkwijze OR 6 minuten | 12-09-2023

Bij het benoemen van een nieuwe bestuurder, ook als dat een interim-bestuurder betreft, is het adviesrecht van artikel 30 WOR van toepassing...

Tips bij aanpak grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer

Arbeidsomstandigheden 6 minuten | 06-09-2023

De berichten over grensoverschrijdend gedrag vlogen u de afgelopen jaren om de oren. Organisaties hebben lang weggekeken en staan nu in de p...

Adviesrecht OR bij benoeming nieuwe bestuurder

Werkwijze OR Publicatiedatum 11-09-2023

De OR heeft adviesrecht bij de benoeming van een nieuwe bestuurder (artikel 30 WOR). Dat geldt ook bij een tijdelijke benoeming (interim). Het is van belang dat de OR...

Hybride werken voor altijd

Hybride werken Publicatiedatum 01-06-2023

Sinds de coronapandemie is thuiswerken niet meer weg te denken. Als uw organisatie ook kiest voor een combinatie van thuiswerken en werken op locatie, is het zaak om...

Bedrijfshulpverlening

Bedrijfshulpverlening (bhv) Publicatiedatum 08-05-2023

Elke werkgever moet bedrijfshulpverlening (bhv) in zijn organisatie hebben geregeld. Bhv’ers zorgen ervoor dat werknemers (en klanten) in geval van een calamiteit...

Het informatierecht van de OR

Informatierecht Publicatiedatum 14-09-2022

De OR heeft recht op informatie van de bestuurder. Het gaat daarbij om alle inlichtingen en gegevens die de OR nodig heeft voor zijn taak (artikel 31 WOR). Deze gegevens...

Heeft u een vraag over Rechten van de OR?

Radboud Hafkenscheid
Radboud Hafkenscheid
Opleider, adviseur, redacteur medezeggenschap
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie

Heeft u een vraag over Rechten van de OR?

Radboud Hafkenscheid
Radboud Hafkenscheid
Opleider, adviseur, redacteur medezeggenschap
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie