Regeerakkoord 2021

De fractievoorzitters van VVD, D66, CDA en ChristenUnie hebben onder leiding van informateurs Remkes en Koolmees een coalitieakkoord gesloten dat op 15 december is aangeboden aan de Tweede Kamer. Op 10 januari 2022 is kabinet Rutte-IV beëdigd.

Vier nieuwe ministers

Het nieuwe kabinet bestaat uit 20 ministers en negen staatssecretarissen. De ministeries zijn niet veranderd ten opzichte van het vorige kabinet. Wel zijn er vier nieuwe ministersposten:

  • voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen;
  • voor Klimaat en Energie;
  • voor Natuur en Stikstof;
  • voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.

Het laatste nieuws

Houd deze themapagina in de gaten voor het laatste nieuws. Nieuwsartikelen over de afspraken uit het akkoord die voor ondernemers, werkgevers en werknemers relevant zijn, vindt u op deze pagina.

Belangrijke links:

Gerelateerde thema's

Prinsjesdag

Nieuws

Kabinet is druk bezig met deeltijd-WW voor werknemers

21-07-2022

Onlangs heeft het kabinet plannen aangekondigd om de arbeidsmarkt grondig te hervormen. Een deel van die plannen richt zich op het aantrekke...

Kabinet kondigt grondige hervorming arbeidsmarkt aan

06-07-2022

Minister Van Gennip van SZW heeft in de ‘Hoofdlijnenbrief Arbeidsmarkt’ de plannen uiteengezet van het kabinet om de arbeidsmarkt te hervorm...

Schets beleid ‘betalen naar gebruik’ auto in juli

21-06-2022

Het kabinet zal in juli zijn ideeën op papier zetten over ‘betalen naar gebruik’, ook wel bekend als rekeningrijden. Dat blijkt uit een brie...

Ontwerpbesluit verhoging minimumloon gepubliceerd

20-06-2022

Een werkgever met veel minimumloonverdieners in dienst, moet rekening houden met fors hogere loonkosten de komende jaren. Minister Van Genni...

Congressen & Opleidingen

Congressen & Opleidingen

05 Mrt

Vertrouwenspersoon basis

Opleiding | 5 maart 2024 - Online
05 Mrt

Auto van de zaak

Opleiding | 5 maart 2024 - Utrecht
05 Mrt

AI en de impact op uw werk

Opleiding | 5 maart 2024 - Online
06 Mrt

Bescherming van klokkenluiders

Opleiding | 6 maart 2024 - Utrecht