Regeling voor vervroegde uittreding (RVU)

Als een werkgever met een werknemer een financiële regeling overeenkomt om eerder met pensioen te gaan, is de kans groot dat het gaat om een regeling voor vervroegde uittreding (RVU). Omdat de wetgever geen voorstander is van zulke regelingen en langer doorwerken wilde stimuleren, geldt sinds 2005 voor zo’n RVU een strafheffing. De werkgever betaalt een extra eindheffing over de uitkeringen uit deze regeling, de werkgeversbijdragen en de -premies. En die RVU-boete is niet mals: het gaat om 52% pseudo-eindheffing.

Sinds 2021 geldt er onder voorwaarden tijdelijk een versoepeling van de RVU-heffing voor werknemers die binnen drie jaar van de AOW-gerechtigde leeftijd zitten.

 

Wat regelt het Pensioenakkoord voor vervroegd uittreden?

Pensioenakkoord | Publicatiedatum 17-11-2020

Werknemers krijgen door de stijging van de AOW-leeftijd steeds later recht op een AOW-uitkering. Dat maakt dat het steeds belangrijker wordt om mogelijkheden te hebben...

Aandachtspunten als werknemers willen verlofsparen

Vakantiedagen 6 minuten | 28-03-2023

Uw onderneming kan werknemers de mogelijkheid bieden om voor (extra) betaald verlof te sparen. Dit verlof kunnen ze bijvoorbeeld gebruiken o...

Let bij ontslag op de gevolgen voor het pensioen

Pensioen via de werkgever 6 minuten | 01-11-2022

Wil een werknemer uit dienst? Denk dan tijdig aan zijn pensioen! Het vooruitzicht op een mooie vergoeding of de vrijheid van werkverplichtin...

Personeelsgerelateerde subsidies en financiële voordelen op een rij

Personeelssubsidies 5 minuten | 08-07-2022

De inzet van personeel vraagt van de meeste organisaties flink veel geld. Maar soms zijn werkgevers meer euro’s kwijt dan nodig is, omdat zi...

Keuze voor eerder uittreden en pensioengeld

Pensioenakkoord Publicatiedatum 19-01-2023

In het pensioenakkoord zijn afspraken gemaakt over nieuwe regels voor keuzemogelijkheden voor eerder uittreden en de besteding van pensioengeld.

Heeft u een vraag over Regeling voor vervroegde uittreding (RVU)?

Dirk-Jan Plate
Dirk-Jan Plate
Pensioenadviseur
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie

Heeft u een vraag over Regeling voor vervroegde uittreding (RVU)?

Dirk-Jan Plate
Dirk-Jan Plate
Pensioenadviseur
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie