Regeling voor vervroegde uittreding (RVU)


Als een werkgever met een werknemer een financiële regeling overeenkomt om eerder met pensioen te gaan, is de kans groot dat het gaat om een regeling voor vervroegde uittreding (RVU). Omdat de wetgever geen voorstander is van zulke regelingen en langer doorwerken wilde stimuleren, geldt sinds 2005 voor zo’n RVU een strafheffing. De werkgever betaalt een extra eindheffing over de uitkeringen uit deze regeling, de werkgeversbijdragen en de -premies. En die RVU-boete is niet mals: het gaat om 52% pseudo-eindheffing.

Sinds 2021 geldt er onder voorwaarden tijdelijk een versoepeling van de RVU-heffing voor werknemers die binnen drie jaar van de AOW-gerechtigde leeftijd zitten.Dit is een maatregel die voortvloeit uit de afspraken uit het pensioenakkoord.

Nieuws

Geen RVU omdat functie volgens cao niet zwaar is

07-03-2024

Via een RVU kan een werknemer met een zwaar beroep eerder stoppen met werken. Maar over de definitie ‘zwaar beroep’ valt te twisten. Een wer...

MDIEU-subsidie voor RVU in april en september 2024

30-01-2024

In april en september kunnen werkgevers subsidie aanvragen via de Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden (MDIEU). De su...

Drempelvrijstelling RVU stijgt per 2024

25-01-2024

Het bedrag van de tijdelijke drempelvrijstelling voor een Regeling voor vervroegde uittreding (RVU) is per 1 januari 2024 € 2.182. Hiermee s...

Wet flexibel werken niet bedoeld voor betere RVU

31-08-2023

Een werknemer kan zijn werkgever op basis van de Wet flexibel werken verzoeken om een urenuitbreiding. Maar het is niet de bedoeling dat hij...