Regeling voor vervroegde uittreding (RVU)

Als een werkgever met een werknemer een financiële regeling overeenkomt om eerder met pensioen te gaan, is de kans groot dat het gaat om een regeling voor vervroegde uittreding (RVU). Omdat de wetgever geen voorstander is van zulke regelingen en langer doorwerken wilde stimuleren, geldt sinds 2005 voor zo’n RVU een strafheffing. De werkgever betaalt een extra eindheffing over de uitkeringen uit deze regeling, de werkgeversbijdragen en de -premies. En die RVU-boete is niet mals: het gaat om 52% pseudo-eindheffing.

Sinds 2021 geldt er onder voorwaarden tijdelijk een versoepeling van de RVU-heffing voor werknemers die binnen drie jaar van de AOW-gerechtigde leeftijd zitten.

 

Tools

Verdiepingsartikelen

Gebruikmaken van tijdelijke drempelvrijstelling voor RVU-heffing

Pensioen via de werkgever 5 minuten | 29-04-2021

Eerder stoppen met werken is voor veel werknemers een wens die onvervuld blijft. Beëindigingsregelingen met vergoedingen die werknemers fina...

Laat uw achterban het pensioen halen in goede gezondheid

Pensioen via de werkgever 5 minuten | 09-03-2021

Sinds 2005 is het kabinetsbeleid erop gericht om oudere werknemers aan het werk te houden. Maar het demissionaire kabinet vindt het ook bela...

Wanneer mag of moet u zelfs eindheffing toepassen?

Aangifte loonheffingen 4 minuten | 26-01-2021

Over bepaalde vormen van loon mag of moet u zelfs loonheffingen afdragen in de vorm van eindheffing. Deze heffing houdt u niet in op het loo...

Infographics

Keuze voor eerder uittreden en pensioengeld

Pensioenakkoord Publicatiedatum 16-11-2020

In het pensioenakkoord zijn afspraken gemaakt over nieuwe regels voor keuzemogelijkheden voor eerder uittreden en de besteding van pensioengeld.

Vraag en antwoord

Waar moeten rekening mee houden bij fiscaal gunstig verlofsparen?
Met de Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen is het maximum verlofsparen  per 1 januari 2021 verruimd van 50 naar 100 weken. Het is goed om te beseffen dat alleen de fiscale grens verruimd is. Vaak bevat de cao of een andere arbeidsvoorwaardelijke regeling ook een maximum voor... Lees het hele antwoord