De RVU-drempelvrijstelling in 2021

8 februari 2021 | Door redactie

Het bedrag van de tijdelijke drempelvrijstelling voor een regeling vervroegd uittreden (RVU) is verhoogd van € 1.767 naar € 1.847. Dit geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021.

De RVU-drempelvrijstelling geldt met ingang van 1 januari 2021 en is onderdeel van het pensioenakkoord. Als betalingen in verband met de RVU onder het bedrag van de drempelvrijstelling blijven, hoeft de werkgever geen RVU-heffing van 52% (pseudo-eindheffing) af te dragen. De RVU-drempelvrijstelling is maximaal het bedrag dat gelijk is aan het nettobedrag van de AOW-uitkering voor alleenstaande personen dat geldt op 1 januari van het jaar van de uitkering. In 2021 is dat € 1.847 per maand, en dus € 66.492 voor 36 maanden. De RVU-drempelvrijstelling is overigens de gebruteerde variant van de netto AOW-uitkering voor alleenstaande personen. De netto AOW-uitkering is geen € 1.847 per maand.  

RVU in de loonaangifte

In de Nieuwsbrief Loonheffingen 2021 staat informatie over de RVU-drempelvrijstelling in de loonaangifte. Sinds 1 januari 2021 geldt voor een RVU-uitkering een nieuwe ‘code soort inkomstenverhouding’ (inkomenscode). De werkgever moet code 53 gebruiken: ‘Uitkering in het kader van vervroegde uittreding’. Hij gebruikt code 53 ook als de RVU-drempelvrijstelling voor de pseudo-eindheffing niet van toepassing is. Als de RVU in termijnen wordt verstrekt is de tijdvaktabel van toepassing. Als de RVU is vormgegeven als een regeling om de werknemer op non-actief te zetten, kan voor de duur van 104 weken de witte (tijdvak)tabel van toepassing zijn. In andere gevallen is de groene tijdvaktabel van toepassing. Als de RVU als 'bedrag-ineens' wordt uitgekeerd, is de groene tabel voor bijzondere beloningen van toepassing. 

Voorwaarden voor gebruikmaking drempelvrijstelling RVU

Voor de RVU-drempelvrijstelling gelden de volgende voorwaarden:

  • De uitkering volgens de RVU-regeling kent de werkgever toe in (maximaal) 36 maanden direct voorafgaand aan het bereiken van de AOW-leeftijd van de werknemer. Gaat de uitkering minder dan 36 maanden vóór de AOW-leeftijd in, dan geldt de vrijstelling alleen nog voor de resterende maanden.
  • De werkgever berekent het bedrag van de drempelvrijstelling per maand.
  • De werknemer heeft uiterlijk 31 december 2025 de leeftijd bereikt die (maximaal) 36 maanden vóór de AOW-leeftijd ligt.
  • De RVU-drempelvrijstelling is maximaal het bedrag dat gelijk is aan het nettobedrag van de AOW-uitkering voor alleenstaande personen, dat geldt op 1 januari van het jaar van de uitkering. Dit is het bedrag na vermindering van loonbelasting en premie volksverzekeringen.

De drempelvrijstelling is een tijdelijke maatregel die geldt van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025. De RVU is een van de nieuwe mogelijkheden voor werknemers om eerder met pensioen te gaan.