Handreiking voor uitvoering RVU’s

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Stichting van de Arbeid publiceerden een handreiking voor de uitvoering van regelingen voor vervroegd uittreden. Het document bevat handvatten voor de uitvoering van de tijdelijke mogelijkheid om regelingen voor vervroegd uittreden (RVU’s) af te spreken zonder RVU-heffing.

17 februari 2021 | Door redactie

Werkgevers en oudere werknemers kunnen tussen 1 januari 2021 en 31 december 2025 onder voorwaarden een regeling voor vervroegd uittreden (RVU) afspreken, zonder dat de werkgever daarover de pseudo-eindheffing van 52% is verschuldigd. Daarvoor geldt een drempelvrijstelling. Deze is ingevoerd vanwege de wens van het kabinet en sociale partners om het voor mensen voor wie langer doorwerken te zwaar valt, mogelijk te maken om eerder met pensioen te gaan. Het is voor het eerst sinds de introductie van de RVU-heffing ruim 15 jaar geleden dat werkgevers weer RVU’s kunnen aanbieden zonder dat die worden belast met 52% RVU-heffing.

Handreiking biedt praktische handvatten

De handreiking is bedoeld voor werkgevers en werknemers die gebruik willen maken van de tijdelijke mogelijkheid om RVU’s af te spreken zonder RVU-heffing. Het is informatief van karakter en biedt praktische handvatten voor de werkgever. Aan de orde komen: de achtergrond en voorwaarden van de RVU-drempelvrijstelling, de vormgeving van een RVU-ontslag. Ook wordt ingegaan op de wenselijkheid van maandelijkse uitbetaling en de manieren waarop de werkgever dit kan vormgeven. Ook komt de uitvoering van een RVU door een sociaal fonds aan de orde en de subsidie voor RVU’s via de subsidieregeling MDIEU.
Overigens heeft het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen onlangs ook hun handreiking over de regeling vervroegd uittreden (RVU) geactualiseerd. In die handreiking is de informatie over de drempelvrijstelling RVU-heffing toegevoegd.

Werkgever kan uitkering op twee manieren uitkeren

De werkgever kan op twee manieren de RVU-uitkering betalen. De eerste is het inschakelen van een derde partij. Daarbij kan hij in één keer het bedrag voor de hele periode storten bij de derde partij, die het op zijn beurt maandelijks uitbetaalt aan de ex-werknemer. Of de werkgever betaalt periodiek aan de derde partij die het op zijn beurt weer maandelijks uitbetaalt.
De tweede optie is dat de werkgever zelf maandelijks de RVU-uitkeringen direct betaalt aan de ex-werknemer. Het is dan belangrijk dat de werkgever de financiering hiervan zeker stelt. Degene die een RVU-uitkering betaalt, wordt inhoudingsplichtig voor de loonheffingen.

Bijlagen bij dit bericht