Regeling voor vervroegde uittreding (RVU)

Als een werkgever met een werknemer een financiële regeling overeenkomt om eerder met pensioen te gaan, is de kans groot dat het gaat om een regeling voor vervroegde uittreding (RVU). Omdat de wetgever geen voorstander is van zulke regelingen en langer doorwerken wilde stimuleren, geldt sinds 2005 voor zo’n RVU een strafheffing. De werkgever betaalt een extra eindheffing over de uitkeringen uit deze regeling, de werkgeversbijdragen en de -premies. En die RVU-boete is niet mals: het gaat om 52% pseudo-eindheffing.

Sinds 2021 geldt er onder voorwaarden tijdelijk een versoepeling van de RVU-heffing voor werknemers die binnen drie jaar van de AOW-gerechtigde leeftijd zitten.

 

Wat regelt het Pensioenakkoord voor vervroegd uittreden?

Pensioenakkoord | Publicatiedatum 17-11-2020

Werknemers krijgen door de stijging van de AOW-leeftijd steeds later recht op een AOW-uitkering. Dat maakt dat het steeds belangrijker wordt om mogelijkheden te hebben...

Personeelsgerelateerde subsidies en financiële voordelen op een rij

Personeelssubsidies 5 minuten | 08-07-2022

De inzet van personeel vraagt van de meeste organisaties flink veel geld. Maar soms zijn werkgevers meer euro’s kwijt dan nodig is, omdat zi...

De aandachtspunten van de eindafrekening bij uitdiensttreding

Loonadministratie 4 minuten | 07-07-2022

Als een werknemer uit dienst treedt, krijgt u met allerlei arbeidsrechtelijke zaken te maken, zoals het correct beëindigen van de arbeidsove...

Wanneer mag of moet de werkgever eindheffing toepassen?

Aangifte loonheffingen 4 minuten | 27-12-2021

De normale gang van zaken is dat u de loonbelasting/premie volksverzekeringen inhoudt op het loon van werknemers, en dit vervolgens – samen...

Keuze voor eerder uittreden en pensioengeld

Pensioenakkoord Publicatiedatum 06-09-2022

In het pensioenakkoord zijn afspraken gemaakt over nieuwe regels voor keuzemogelijkheden voor eerder uittreden en de besteding van pensioengeld.

Heeft u een vraag over Regeling voor vervroegde uittreding (RVU)?

Corry van Herpen
Corry van Herpen
Pensioenadviseur
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie

Heeft u een vraag over Regeling voor vervroegde uittreding (RVU)?

Corry van Herpen
Corry van Herpen
Pensioenadviseur
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie