Regeling voor vervroegde uittreding (RVU)


Als een werkgever met een werknemer een financiële regeling overeenkomt om eerder met pensioen te gaan, is de kans groot dat het gaat om een regeling voor vervroegde uittreding (RVU). Omdat de wetgever geen voorstander is van zulke regelingen en langer doorwerken wilde stimuleren, geldt sinds 2005 voor zo’n RVU een strafheffing. De werkgever betaalt een extra eindheffing over de uitkeringen uit deze regeling, de werkgeversbijdragen en de -premies. En die RVU-boete is niet mals: het gaat om 52% pseudo-eindheffing.

Sinds 2021 geldt er onder voorwaarden tijdelijk een versoepeling van de RVU-heffing voor werknemers die binnen drie jaar van de AOW-gerechtigde leeftijd zitten.Dit is een maatregel die voortvloeit uit de afspraken uit het pensioenakkoord.

Nieuws

Wet flexibel werken niet bedoeld voor betere RVU

31-08-2023

Een werknemer kan zijn werkgever op basis van de Wet flexibel werken verzoeken om een urenuitbreiding. Maar het is niet de bedoeling dat hij...

Vanaf 1 september RVU-subsidie om te stoppen met werken

22-08-2023

Mede voor de financiering van regelingen voor vervroegde uittreding (RVU’s) is de Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittrede...

Eerste RVU-uitkering bepalend voor drempelvrijstelling

21-08-2023

Bij het bepalen van de RVU-drempelvrijstelling wordt aangesloten bij de feitelijke datum van de eerste RVU-uitkering, niet bij het tijdvak w...

Wet toekomst pensioenen een feit na akkoord Eerste Kamer

31-05-2023

Na de Tweede Kamer heeft ook een meerderheid van de Eerste Kamer zich achter het voorstel voor de Wet toekomst pensioenen geschaard. Vanaf 1...