Catshuisberaad: reiskosten voortaan belast!

24 april 2012 | Door redactie

Eén van de maatregelen die tijdens het Catshuisoverleg ter tafel is gekomen, is de complete afschaffing van de onbelaste reiskostenvergoeding voor werknemers. Vergoedingen voor woon-werkverkeer of zakelijke reizen zou u dan tot het loon van de betreffende werknemer moeten rekenen, of de werkgever moet de loonheffingen voor zijn rekening nemen.

De brief die minister-president Rutte aan de koningin stuurde wegens het ontslag van het kabinet, bevatte een bijlage met alle maatregelen die in het Catshuisoverleg zijn besproken. Daar zitten een aantal maatregelen tussen die voor de salarisadministratie de nodige gevolgen hebben.

Volledige afschaffing onbelaste reiskostenvergoeding

U las in het bericht ‘AOW-leeftijd toch nog versneld naar 66 jaar?’ al over de plannen om de AOW-leeftijd al in 2015 te verhogen. Voor werkgevers is het voornemen om de onbelaste reiskostenvergoeding per 2013 volledig af te schaffen eigenlijk nog ingrijpender. Deze maatregel is volgens de onderhandelaars onder meer nodig om de overdrachtsbelasting voor woningen structureel op 2% te kunnen houden.
Afschaffing van de onbelaste reiskostenvergoeding betekent dat u aan werknemers geen € 0,19 per kilometer onbelast kunt geven voor hun woon-werkverkeer en dienstreizen. Ook kunt u de werkelijke kosten voor gebruik van openbaar vervoer niet meer onbelast vergoeden.

Geen gerichte vrijstelling voor zakelijke kilometers

Voor werknemers met een auto van de zaak zou op termijn de huidige vrijstelling voor de bijtelling bij een privégebruik van maximaal 500 kilometer per kalenderjaar vervallen.
De ministers willen de zakelijke kilometers onderbrengen in de werkkostenregeling, en vervoer niet langer als een gerichte vrijstelling behandelen. Dat betekent dat werkgevers reiskostenvergoedingen in de vrije ruimte kunnen opnemen, zodat ze voor de werknemer toch onbelast blijven.

Afschaffing reiskosten in Kunduzakkoord

Inmiddels is bekend dat de afschaffing van de onbelaste reiskostenvergoeding is opgenomen in het pakket maatregelen waarover de zogenoemde Kunduzcoalitie een akkoord bereikte.