Geen vergoeding woon-werkverkeer? Reisaftrek!

Uw onderneming is niet verplicht om werknemers een reiskostenvergoeding te betalen voor hun woon-werkverkeer. Werknemers die met het openbaar vervoer reizen en geen (volledige) vergoeding krijgen, kunnen onder bepaalde voorwaarden reisaftrek claimen in hun aangifte inkomstenbelasting.

22 juli 2019 | Door redactie

Werknemers die zelf (een deel van) hun reiskosten voor het openbaar vervoer voor hun rekening nemen voor woon-werkverkeer, hebben onder voorwaarden recht op de reisaftrek in de inkomstenbelasting. Hiervoor komen ze in aanmerking als:

  • de afstand van een enkele reis van hun woning naar het werk met het openbaar vervoer meer dan 10 kilometer is;
  • ze per week meestal één dag of meer naar het werk reizen, of op minimaal 40 dagen in een kalenderjaar naar dezelfde werkplek. Alleen reizen die de werknemer binnen 24 uur heen en terug maakt, tellen hiervoor mee;
  • de werknemer een openbaarvervoerverklaring of reisverklaring heeft.

Bedragen reisaftrek 2019

Voor 2019 gelden de volgende aftrekbedragen. Werknemers die maar een deel van het jaar reizen, moeten hier een evenredig deel van nemen. 

Meer dan Maximaal 4-7 dagen per week 3 dagen per week 2 dagen per week 1 dag per week
0 km 10 km € 0 € 0 € 0 € 0
10 km 15 km € 455 € 342 € 228 € 114
15 km 20 km € 606 € 455 € 303 € 151
20 km 30 km € 1.011 € 759 € 506 € 253
30 km 40 km € 1.254 € 941 € 627 € 314
40 km 50 km € 1.635 € 1.227 € 818 € 409
50 km 60 km € 1.819 € 1.365 € 910 € 455
60 km 70 km € 2.017 € 1.513 € 1.009 € 505
70 km 80 km € 2.087 € 1.566 € 1.044 € 521
80 km 90 km € 2.116 € 1.587 € 1.058 € 529

Werknemers die een reisafstand van meer dan 90 kilometer afleggen, hebben recht op € 0,23 x de enkelereisafstand x het aantal dagen dat ze die reis in 2019 hebben gemaakt. De maximale aftrek bedraagt in 2019 € 2.116.