Hoe berekent u de vaste reiskostenvergoeding?

8 mei 2015 | Door redactie

Veel werknemers in uw organisatie zullen een vaste reiskostenvergoeding ontvangen. Het is immers onhandig om werknemers voor elke reis van huis naar werk (en andersom) declaraties te laten indienen. Maar hoe weet u welk gedeelte van de reiskostenvergoeding onbelast kan blijven?

Lees ook het nieuwsartikel Vaste reiskostenvergoeding vraagt rekenwerk

De regels voor het berekenen van een onbelaste vaste reiskostenvergoeding zijn onder de werkkostenregeling hetzelfde als onder de oude regels voor vergoedingen en verstrekkingen. Hierbij gaat u bij een fulltime dienstverband standaard uit van 214 werkdagen in een jaar. Het kalenderjaar heeft natuurlijk meer werkdagen, maar er is al rekening gehouden met korte afwezigheid van de werknemer wegens vakantie, ziekte en verlof.

Kilometers op jaarbasis berekenen

Het aantal werkdagen vermenigvuldigt u met het totale aantal kilometers per dag. Dan heeft u het aantal kilometers dat de werknemer op jaarbasis reist. Dit vermenigvuldigt u vervolgens met de onbelaste vergoeding van maximaal € 0,19 per kilometer. Om de vaste vergoeding per maand of per week te krijgen, moet u de uitkomst uiteraard delen door 12 of 52.

Werknemer moet minstens 36 weken per jaar naar werk reizen

Deze regeling mag u alleen toepassen als de werknemer in minstens 36 weken per jaar naar zijn werkplek reist. Let erop dat u de regeling naar evenredigheid moet toepassen voor werknemers die maar een aantal dagen per week naar een vaste werkplek reizen, bijvoorbeeld doordat zij parttime werken. Voor het bepalen van de maximale onbelaste vergoeding kunt u de rekentool Vaste reiskostenvergoeding berekenen gebruiken.