Kabinet bekijkt eerdere verhoging kilometervergoeding

5 mei 2022 | Door redactie

Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in antwoord op Kamervragen laten weten dat het kabinet gaat kijken of het de gerichte vrijstelling voor de kilometervergoeding eerder kan verhogen. Verder doet het ministerie van Financiën onderzoek naar een modernisering van de reiskostenvergoeding.

Lees ook het nieuwsartikel Onbelaste reiskostenvergoeding per 2023 omhoog

Met de enorme prijsstijgingen aan de pomp steeg de afgelopen tijd ook de ophef over de onbelaste vergoeding voor reiskosten. In het Coalitieakkoord 2021-2025 staat dat het kabinet de vergoeding per 2024 wil verhogen. Een concreet bedrag per kilometer wordt daarin niet genoemd, maar mogelijk wordt het een verhoging van de huidige € 0,19 naar € 0,23. De Tweede Kamer nam zelfs een motie aan waarmee het de regering verzocht om in het Belastingplan 2023 al te bezien of de onbelaste reiskostenvergoeding eerder kan worden verhoogd. Ook stelden twee Kamerleden vragen aan minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zij laat in antwoord daarop onder meer weten dat de regering naar aanleiding van de motie gaat kijken of de gerichte vrijstelling eerder kan worden verhoogd. Ze merkt daarbij wel op dat het kabinet enkel de gerichte vrijstelling kan verruimen, de afspraken over het gebruik hiervan zijn vervolgens een zaak tussen de werkgever en de werknemer.

Onbelaste vergoeding van maximaal € 0,19 per kilometer

De minister legt ook de bestaande regels nog eens uit. Die bepalen dat als een werknemer met zijn eigen auto naar het werk reist – of andere zakelijke kilometers maakt – een werkgever hem een onbelaste kilometervergoeding van maximaal € 0,19 per kilometer mag geven. Er geldt voor deze vergoeding een gerichte vrijstelling. Als de werkgever voldoet aan de voorwaarden, gaat de Belastingdienst er tot en met het maximum van € 0,19 per kilometer van uit dat hij die vergoeding heeft aangewezen als eindheffingsloon. Als een werkgever voor de reiskosten méér vergoedt dan die € 0,19 per kilometer, is dat meerdere in principe belast. De werkgever kan dat meerdere ook aanwijzen als eindheffingsloon en onderbrengen in de vrije ruimte van de werkkostenregeling. Overigens geldt de € 0,19 niet alleen voor reizen met de auto, maar ook voor bijvoorbeeld de fiets en het openbaar vervoer. Al kunnen voor het openbaar vervoer ook de daadwerkelijke kosten (artikel) worden vergoed.

Ministerie van Financiën onderzoekt modernisering van reiskostenvergoeding

Ook doet het ministerie van Financiën onderzoek naar een modernisering van de reiskostenvergoeding. Het onderzoek zal dit jaar worden opgeleverd. Het ministerie bekijkt welk deel van de werkgevers een onbelaste reiskostenvergoeding geeft, tot welk bedrag en hoe dit is verdeeld over verschillende kilometerklassen, inkomensklassen, soort werk en soort vervoermiddelen.