Lagere accijnstarieven op brandstoffen verlengd

20 september 2022 | Door redactie

Het kabinet wil de verlaagde accijnstarieven die gelden sinds 1 april 2022 verlengen tot en met 30 juni 2023. Op 1 april 2022 verlaagde het kabinet de accijnstarieven voor ongelode benzine, diesel en LPG fors om zo de stijgingen voor brandstoffen te dempen.

De tijdelijke maatregel, die geldt van 1 april tot en met 31 december 2022, is vastgelegd in de Wet aanvullende fiscale koopkrachtmaatregelen 2022. Omdat de energieprijzen langere tijd hoog blijven, stelt het kabinet voor om de verlaagde accijnstarieven te verlengen tot en met 30 juni 2023. Dit heeft een behoorlijke invloed op de reiskosten die worden gemaakt. De verlaging bedraagt per liter ongelode benzine € 0,173, diesel € 0,111 en LPG € 0,041. 

Uitgestelde indexatie

Voor de periode 1 juli tot en met 31 december 2023 stelt het kabinet voor om de hoge brandstofprijzen incidenteel gedeeltelijk te blijven dempen om zo huishouden te kunnen blijven ondersteunen. Per 1 juli 2023 worden de tarieven vermeerderd met het bedrag van de uitgestelde indexatie die zou hebben plaatsgevonden per 1 januari 2023 zonder verlaging van de accijnstarieven.

Verlaging per juli 2023 gehalveerd

Per 1 juli 2023 wordt verder de uitgestelde verhoging van het accijnstarief voor diesel doorgevoerd. De hoge brandstofprijzen worden in de tweede helft van 2023 gedempt doordat de verlaging die sinds 1 april 2022 geldt voor de helft van de oorspronkelijke verlaging in stand blijft. De accijnstarieven per liter bedragen per 1 juli 2023 voor ongelode benzine dus € 0,7891, voor diesel € 0,5163 en voor LPG € 0,1882.

Download de complete Miljoenennota 2023 (pdf) en het Belastingplan 2023 (pdf), zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.