Onbelaste vergoeding binnenlandse dienstreis 2019 omhoog

21 januari 2019 | Door redactie

De maximale onbelaste vergoedingen aan werknemers voor de kosten van een binnenlandse dienstreis zijn per 1 januari 2019 verhoogd. Er is voor elk onderdeel van de dienstreis een ander maximumbedrag vastgesteld.

Elk jaar worden de maximum onbelaste vergoedingen voor zakelijke verblijfskosten aangepast. Ook dit jaar zijn deze weer verhoogd. De werkgever kan deze vergoedingen onbelast aan werknemers geven, voor hun kosten die zij hebben gemaakt tijdens een zakelijke dienstreis (tools) binnen Nederland. Werkgevers mogen in 2019 de volgende bedragen onbelast vergoeden:

Onderdeel van de dienstreis Onbelast vergoed Brutovergoeding
ontbijt € 10,13 -
lunch € 9,16 € 6,51
avondmaaltijd € 22,99 € 0,72
kleine uitgaven overdag € 4,52 € 0,55
kleine uitgave 's avonds € 9,05 € 6,07
logies  € 102,59 € 1,13

Ook voor niet-ambtenaren op dienstreis

Hoewel de regels eigenlijk bedoeld zijn voor ambtenaren, heeft het ministerie van Financiën goedgekeurd dat werkgevers de reisregeling binnenland ook hanteren voor niet-ambtenaren die een vergelijkbare zakenreis maken. Het enige verschil is dat ambtenaren bovenop de maximale vergoeding voor de nettobedragen, ook nog een vaste brutovergoeding krijgen.
Alles wat een werknemer méér vergoed krijgt dan de bovengenoemde bedragen, kan de werkgever óf tot het belaste loon van de werknemer rekenen, óf als eindheffingsloon ten laste van de vrije ruimte aanwijzen.
Het ministerie van Financiën heeft bepaald dat werkgevers voor de onbelaste vergoeding van binnenlandse dienstreizen geen losse declaraties hoeven te verwerken en geen bonnetjes hoeven te bewaren.

Regels voor buitenlandse reizen per april weer aangepast

Deze maximale onbelaste vergoedingen gelden alleen voor binnenlandse dienstreizen. Voor dienstreizen naar het buitenland gelden andere regels. De maximale onbelaste vergoedingen die werkgevers zonder verder bewijs onbelast aan werknemers mogen geven voor hun verblijfskosten voor buitenlandse dienstreizen verschillen per land; en vaak ook nog per regio of stad. De maximale onbelaste vergoedingen voor buitenlandse dienstreizen – die zijn geregeld in het Reisbesluit buitenland en de Reisregeling buitenland – worden tweemaal per jaar bijgesteld; per 1 april en per 1 oktober.