Onderzoek afspraken over reiskostenvergoeding

2 mei 2012 | Door redactie

Uw onderneming zal de gevolgen van de geplande bezuinigingsmaatregelen flink gaan voelen. Zo is er het voornemen om de onbelaste reiskostenvergoeding af te schaffen. Om hierop voorbereid te zijn, kunt u maar beter alvast onderzoeken hoe deze vergoedingen bij u precies geregeld zijn.

Zoals u in het bericht ‘Bezuinigingsmaatregelen van de Kunduzcoalitie’ al kon lezen, staan er heel wat wijzigingen op stapel die uw onderneming en de werknemers hard treffen. De bezuinigingen zijn nodig om ervoor te zorgen dat het Nederlandse begrotingstekort weer binnen het door Europa gestelde maximum van 3% past.

Onbelaste vergoeding voor dienstreizen blijft

Eén van de grootste aanpassingen voor werknemers is het afschaffen van de onbelaste reiskostenvergoeding, waarover u al las in het bericht ‘Catshuisberaad: reiskosten voortaan belast!’. Het gaat hierbij niet alleen om de onbelaste reiskostenvergoeding van € 0,19 per kilometer, maar ook om de onbelaste vergoeding van de werkelijke kosten voor gebruik van openbaar vervoer.
In de bezuinigingsplannen wordt geen onderscheid gemaakt tussen woon-werkverkeer en zakelijke kilometers voor bijvoorbeeld klantbezoek, maar volgens een woordvoerder van het ministerie van Financiën blijft de vergoeding voor dienstreizen met de eigen auto wel bestaan.

Reiskostenvergoeding straks in de vrije ruimte

Het is belangrijk dat u vaststelt hoe de reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer in de cao of arbeidsvoorwaardenregeling van uw onderneming is beschreven. Als daar niet in is opgenomen dat de vergoeding alleen onbelast blijft zolang dit fiscaal is toegestaan, moet u de vergoeding ook in de toekomst onbelast aan de werknemer uitkeren. Dat betekent dat u deze moet bruteren of de belasting (voor zover mogelijk) via eindheffing voor uw rekening moet nemen. Als uw onderneming de werkkostenregeling hanteert, kunt u de reiskostenvergoeding straks in de vrije ruimte laten vallen.
Als in de (collectieve) arbeidsvoorwaarden alleen staat dat uw onderneming € 0,19 per kilometer vergoedt, moet u die in principe blijven vergoeden, maar dan belast. In dat geval houdt de werknemer minder over doordat hij er loonbelasting/premie volksverzekeringen over moet betalen, en heeft u extra kosten vanwege de afdracht van werknemersverzekeringen. Doordat de vergoeding dan tot het loon van de werknemer wordt gerekend, kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld zijn pensioenpremie.