Onduidelijke cao in voordeel werknemer

25 mei 2016 | Door redactie

Als in een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) wel staat dat werknemers recht hebben op een reiskostenvergoeding, maar geen specifiek bedrag genoemd wordt, kan dat in het voordeel van de werknemer zijn. Hij krijgt dan namelijk het maximale bedrag dat werkgevers onbelast mogen vergoeden.

In de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) staan vaak afspraken over de vergoeding voor reiskosten die werknemers krijgen. Als er in de cao wel staat dat werknemers recht hebben op een reiskostenvergoeding, maar er geen specifiek bedrag genoemd wordt, kan dat in het voordeel van de werknemer zijn. Dat bleek onlangs uit een uitspraak van de kantonrechter in Roermond.

Bedrag niet meer expliciet benoemd

In deze zaak stond in de cao dat werknemers recht hadden op ‘het fiscaal onbelast te vergoeden bedrag per kilometer’ aan reiskostenvergoeding (tool). In eerdere versies van de cao stond expliciet het bedrag van € 0,19 per kilometer genoemd, maar in deze versie niet meer. De werkgever had het weglaten van het bedrag als aanleiding gebruikt om de kilometervergoeding te verlagen. De werknemers stapten vervolgens naar de rechter. Zij waren van mening dat ze recht hadden op de volledige € 0,19.

Taalkundige uitleg doorslaggevend

De kantonrechter oordeelde dat taalkundig gezien de cao alleen maar kon worden uitgelegd in het voordeel van de werknemer, ook al was er geen expliciet bedrag meer genoemd. In de cao was bovendien niet opgenomen dat de werkgever mocht afwijken van de cao ten nadele van de werknemer. De werkgever moest dus alsnog een reiskostenvergoeding van € 0,19 per kilometer betalen. 
Rechtbank Limburg, 24 juni 2015, ECLI (verkort): 5436