Ook reiskostenvergoeding bij thuiswerken

15 mei 2015 | Door redactie

Als een werknemer enkele dagen in de week vanuit huis werkt, betekent dit niet automatisch dat u hem voor deze dagen geen onbelaste reiskostenvergoeding kunt geven. Een voorwaarde is wel dat de werknemer per jaar een minimum aantal dagen naar kantoor reist.

In het bericht ‘Hoe berekent u de vaste reiskostenvergoeding?’ las u al over de voorwaarden die de Belastingdienst stelt aan een vaste vergoeding. Als een werknemer vijf dagen per week werkt en daarvan gemiddeld twee dagen vanuit huis werkt, mag u toch een vaste reiskostenvergoeding geven alsof de werknemer iedere werkdag trouw naar kantoor reist. Het Handboek Loonheffingen beschrijft namelijk dat een fulltime werknemer op minstens 128 dagen per kalenderjaar moet reizen om een volledige onbelaste vergoeding voor woon-werkverkeer te mogen krijgen.

Minimum aantal reisdagen omrekenen

Als een werknemer op minder dan vijf dagen per week werkt, moet u het standaard aantal werkdagen (214) en het minimum aantal reisdagen (128) omrekenen. Als een werknemer vier dagen per week werkt, rekent u voor de vergoeding dus met (4/5 x 214=) 171 werkdagen. Als de werknemer op jaarbasis minstens (4/5x128=) 102 dagen naar het werk reist, mag u de reiskostenvergoeding baseren op de volle 171 werkdagen.

Hoger aantal werkdagen dan 214?

Als u aannemelijk kunt maken dat een werknemer een hoger aantal werkdagen heeft dan (een percentage van) 214, mag u trouwens uitgaan van dat hogere aantal dagen. De werkelijke werkdagen moeten dan wel minstens 25% hoger liggen dan de standaard.