Roep om hogere onbelaste kilometervergoeding

10 maart 2022 | Door redactie

De onbelaste kilometervergoeding bedraagt € 0,19, een bedrag dat al vaststaat sinds 2006. Intussen zijn de kosten voor het autogebruik wel gestegen. Daarom pleiten diverse organisaties voor een verhoging van de onbelaste kilometervergoeding.

Als een werknemer met zijn eigen auto naar het werk reist – of andere zakelijke kilometers maakt – mag een werkgever hem een onbelaste kilometervergoeding van maximaal € 0,19 per kilometer geven. Er geldt voor deze vergoeding een gerichte vrijstelling. Als de werkgever voldoet aan de voorwaarden gaat de Belastingdienst er tot en met het maximum van € 0,19 per kilometer van uit dat hij die vergoeding heeft aangewezen als eindheffingsloon. Als een werkgever voor de reiskosten méér vergoedt dan die € 0,19 per kilometer, dan is dat meerdere in principe belast. De werkgever kan dat meerdere ook aanwijzen als eindheffingsloon en onderbrengen in de vrije ruimte van de werkkostenregeling. Overigens geldt de € 0,19 niet alleen voor reizen met de auto, maar ook voor bijvoorbeeld de fiets en het openbaar vervoer. Al kunnen voor het laatste ook de daadwerkelijke kosten worden vergoed.

Bedrag kilometervergoeding sinds 2006 hetzelfde gebleven 

Het bedrag van € 0,19 is al sinds 2006 onveranderd. Maar op het moment zijn de kosten voor een auto twee keer zo hoog als de maximale onbelaste kilometervergoeding, stelt Vereniging Zakelijke Rijders (VZR). Daarom pleiten VZR en diverse andere organisaties voor een hogere onbelaste kilometervergoeding.

Kilometervergoeding zou € 0,39 moeten zijn

Volgens de berekeningen van de VZR zou de vergoeding op basis van de huidige benzineprijzen voor een gemiddelde auto € 0,39 moeten zijn. Al zijn hiermee nog niet alle kosten gedekt volgens de vereniging. Ook vakbonden CNV en FNV pleiten voor een hogere onbelaste kilometervergoeding. Er zit overigens wel een verhoging aan te komen. In het Coalitieakkoord 2021-2025 staat namelijk dat het kabinet de vergoeding per 2024 wil verhogen. Van de VZR en de vakbonden mag dat wel eerder. Hoe hoog de vergoeding wordt, moet het kabinet nog uitwerken. In elk geval wil de overheid er € 200 miljoen voor uittrekken in 2024 en vanaf 2025 € 400 miljoen per jaar. Dat komt neer op zo'n 1,5 cent extra per jaar, berekende Nu.nl op basis van gegevens van het ministerie van Financiën.