Vergoedingen dienstreizen binnen- en buitenland 2023

5 januari 2023 | Door redactie

De vergoedingsbedragen voor verblijfskosten tijdens dienstreizen in het binnenland zijn per 1 januari 2023 gewijzigd. Ook zijn de bedragen in de tarieflijst voor verblijfskosten bij buitenlandse dienstreizen aangepast.

Lees ook de nieuwsartikelen Vergoedingen dienstreizen binnenland 2024 en Vergoeding voor buitenlandse dienstreizen per 2024

Voor de onkostenvergoedingen voor een werknemer die op dienstreis gaat in het binnen- of buitenland mag een werkgever aansluiten bij de vergoedingen uit CAO Rijk. Het is daarbij belangrijk dat de uitgaven van een werknemer vergelijkbaar zijn met die van ambtenaren op dienstreis. 
Voor 2023 kan de werkgever voor binnenlandse dienstreizen maximaal de volgende bedragen voor verblijfskosten (gericht vrijgesteld) vergoeden:

Onderdeel van de dienstreis Vergoeding CAO Rijk Onbelast vergoed Belast
Kleine uitgaven overdag € 6,34 € 5,66 € 0,68
Uitgaven 's avonds € 18,91 € 11,32 € 7,59
Ontbijt € 14,06 € 14,06 € 0,00
Lunch € 19,06 € 11,14 € 7,92
Avondmaaltijd € 28,84 € 27,97 € 0,87
Logies € 143,97 € 142,42 € 1,55

Let op maximale bedrag voor gerichte vrijstelling

In de kolom ‘onbelast vergoed’ staan de maximale bedragen die de werkgever gericht vrijgesteld kan vergoeden en die gelden voor alle werkgevers. Deze zijn lager dan de normbedragen die in CAO Rijk (paragraaf 10.2) genoemd worden, zie de kolom ‘vergoeding CAO Rijk’ in de tabel hierboven. Als de werkgever meer vergoedt dan het bedrag in de kolom ‘onbelast vergoed’, kan hij het bovenmatige deel van de vergoeding tot het loon van zijn werknemer rekenen of als eindheffingsloon aanwijzen en in de vrije ruimte onderbrengen.

Voor buitenlandse reizen zijn verblijfskosten gericht vrijgesteld

De werkgever kan ook voor de vergoedingen voor verblijfskosten in het buitenland aansluiten bij CAO Rijk (paragraaf 10.3). Zie vergoedingsbedragen voor buitenlandse dienstreizen 2023. Deze vergoedingen zijn gericht vrijgesteld.
Hierop geldt wel een uitzondering: als de werkgever de kosten van een overnachting niet aannemelijk kan maken, mag hij op basis van CAO Rijk een vergoeding van € 11,34 geven voor maximaal vier overnachtingen per dienstreis. Deze vergoeding is dan niet gericht vrijgesteld, maar de werkgever kan dit loon wel aanwijzen als eindheffingsloon.