Hoe maken we het zakelijk gebruik van een ov-abonnement aannemelijk?

5 oktober 2021

Hoe maken we de kosten van het zakelijk gebruik van een ov-abonnement van onze werknemers aannemelijk?

De vergoeding van een ov-abonnement is alleen onbelast als u aannemelijk kunt maken dat de kosten van de zakelijke reizen ten minste even groot zijn als de kosten van het ov-abonnement. Voor het aannemelijk maken van deze kosten mag u de volgende methoden gebruiken:

  • U berekent de kosten van de zakelijke reizen over één maand. In dat geval moeten deze kosten minstens even hoog zijn als 1/12 van de kosten van het abonnement.
  • U berekent de kosten van de zakelijke reizen over een periode van zes maanden of langer. In dat geval moeten deze kosten in de eerste zes maanden minstens de helft zijn van de kosten van het abonnement.

Vergoedt u aan uw werknemer een voordeelabonnement? Dan hangt het onbelast zijn af van de hoogte van de kosten van de zakelijke reizen die de werknemer met het voordeelabonnement maakt: 

  • Als de prijs van het voordeelabonnement lager is dan de korting op de zakelijke reizen, is de vergoeding van het voordeelabonnement onbelast.
  • Is de prijs van het voordeelabonnement hoger dan de korting op de zakelijke reizen, dan is het verschil tussen de prijs van het voordeelabonnement en de korting belast loon. Dit kunt u ook aanwijzen als eindheffingsloon.

Lees meer in het Handboek Loonheffingen met register.