Hoe verwerk ik kostenvergoeding werknemer voor private lease?

24 juli 2019

Mijn werknemer heeft een auto via private lease. Hoe moet ik omgaan met de € 250 netto kostenvergoeding die hij hiervoor maandelijks ontvangt?

U mag maximaal € 0,19 per zakelijke kilometer onbelast aan de werknemer vergoeden. Ook de kilometers voor woon-werkverkeer horen hierbij. Een kostenvergoeding die boven dit maximum uitkomt, kan niet volledig onbelast blijven.

Als eindheffingsloon aanwijzen

Deze werknemer krijgt een vaste vergoeding van € 250 netto per maand. Dit kan alleen als er (€ 250÷ € 0,19 =) 1.316 zakelijke kilometers per maand tegenover staan. Rijdt de werknemer per maand minder kilometers aan zakelijke ritten en woon-werkverkeer samen en betaalt u hem toch die € 250 kostenvergoeding, dan moet u het verschil als eindheffingsloon aanwijzen en ten koste van de vrije ruimte laten gaan. Als er een nettovergoeding met de werknemer is afgesproken, kunt u het meerdere immers niet bij de werknemer belasten.

Privévoordeel genieten

Als u met die € 250 de totale kosten van de auto vergoedt, heeft u de auto in feite ter beschikking gesteld. In dat geval gelden de regels die ook gelden voor een auto van de zaak. Dit betekent dat u de bijtelling privégebruik auto moet toepassen als de werknemer de auto ook privé gebruikt. De werknemer heeft dan immers privévoordeel van het gebruik van de auto waarvan u de volledige kosten draagt.