Kunnen wij de reiskosten van werknemers voor vaccinatie vergoeden?

26 april 2021

Kunnen wij een onbelaste reiskostenvergoeding geven aan een werknemer die onder werktijd naar een vaccinatielocatie reist?

Reiskosten van werknemers die onder werktijd naar een vaccinatielocatie reizen, hoeft u niet te vergoeden. Maar het ministerie van Financiën laat weten dat u dit wel mag doen en dat dit in de eerste plaats een aangelegenheid is tussen u en de werknemer.

Onderbrengen in de vrije ruimte

Als u de reiskosten naar een vaccinatielocatie onbelast wilt vergoeden, kunt u deze kosten aanwijzen als eindheffingsloon en onderbrengen in de vrije ruimte. In het kader van de noodmaatregelen vanwege de coronacrisis is de vrije ruimte tijdelijk verruimd en kunt u in 2021 maximaal 3% van het fiscale loon tot en met € 400.000 van alle werknemers besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen. Boven de € 400.000 geldt een vrije ruimte van 1,18%. Brengt u méér kosten in de vrije ruimte onder, dan moet u over het meerdere 80% eindheffing betalen.

Houd wel rekening met de zogenoemde gebruikelijkheidstoets: als u de vergoeding als eindheffingsloon aanwijst, mag deze niet meer dan 30% afwijken van wat in vergelijkbare omstandigheden gebruikelijk is. Het moet dus gebruikelijk zijn dat de werknemer de vergoeding van een bepaalde omvang als eindheffingsloon krijgt en u dus de loonbelasting/premie volksverzekeringen via de eindheffing voor uw rekening neemt.