Mag de werkgever de reiskostenvergoeding van een zieke werknemer stopzetten?

24 juli 2019

Eén van onze werknemers is al een tijdje ziek. Nu wil de werkgever zijn reiskostenvergoeding niet meer betalen. Hoe zit dit fiscaal gezien?

Als het ernaar uitziet dat een werknemer wegens ziekte een tijdje uit de running zal zijn, mag de werkgever de vaste reiskostenvergoeding stopzetten. Maar dat hoeft niet direct: de werkgever mag de vaste reiskostenvergoeding bij ziekte fiscaal gezien onbelast doorbetalen in de lopende en eerstvolgende maand.

Kortstondig

Bij langdurige ziekte mag hij de onbelaste vaste reiskostenvergoeding pas weer betalen vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de maand van herstel. Hierbij moet hij uiteraard wel de arbeidsvoorwaarden en cao-bepalingen in acht houden. Stel dat een werknemer zich op 17 juni ziek meldt vanwege een verkoudheid. Hij gaat weer aan de slag, maar meldt zich op 8 juli weer ziek. Deze keer ziet het ernaar uit dat de werknemer langere tijd afwezig zal zijn. Op 17 juni is er redelijkerwijs sprake van kortstondige afwezigheid. De werkgever kan de vaste reiskostenvergoeding onbelast doorbetalen. Op 8 juli is er redelijkerwijs een langere afwezigheid voorzien. De werkgever mag daarom de reiskostenvergoeding over de maanden juli en augustus onbelast doorbetalen. Als de werknemer op 11 oktober weer aan de slag gaat, mag de werkgever de vaste reiskostenvergoeding pas per 1 november weer onbelast gaan betalen. Naast dit fiscale kader kunnen er ook cao-, bedrijfs- of individuele afspraken gelden. Houd daar rekening mee!