AOW-leeftijd bepalen

De AOW-leeftijd gaat trager omhoog dan eerder de bedoeling was. In 2020 en 2021 blijft de AOW-leeftijd 66 jaar en 4 maanden. Vanaf 2025 wordt de AOW-leeftijd aan de levensverwachting gekoppeld. Voor werknemers die wat jonger zijn, is dus nog niet met zekerheid te zeggen wanneer zij precies een AOW-uitkering tegemoet kunnen zien. 

Met deze rekentool bepaalt u snel wanneer een werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.