Bijtelling fiets van de zaak berekenen

Deze rekentool toont wat de nettokosten van een fiets van de zaak zijn voor een werknemer en welke fiscale bijtelling van toepassing is. Het gaat hierbij alleen om fietsen die eigendom blijven van de werkgever, niet om fietsen die de werkgever aan de werknemer vergoedt of verstrekt. Bijtelling is verschuldigd bij privégebruik van de ter beschikking gestelde fiets. Woon-werkverkeer telt hierbij als zakelijk verkeer.