Transitievergoeding bepalen

Een werknemer die onvrijwillig vertrekt, kan recht hebben op een transitievergoeding.  In 2019 krijgt een werknemer pas na twee jaar dienstverband recht op een transitievergoeding. Na invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) per 2020 kan de werknemer zelfs bij vertrek in de proeftijd een (kleine) transitievergoeding krijgen. Met deze rekentool bepaalt u snel hoeveel uw organisatie hem – in 2019 en na invoering van de WAB moet meegeven.