Benut talent beter met divers personeelsbestand

16 april 2015 | Door redactie

Als u het belangrijk vindt dat er in uw organisatie meer mensen komen te werken met verschillende maatschappelijke, culturele en etnische achtergronden, kunt u daarvoor inspiratie opdoen bij ‘Diversiteit in bedrijf’ een drie jaar durend project van de Stichting van de Arbeid (StvdA). Via een digitaal kennisplatform en het ondertekenen van een ‘Charter’ kunt u straks werk maken van uw diversiteitsbeleid.

Van een divers personeelsbestand kan uw organisatie profiteren. Door werknemers met verschillende culturele, sociale en maatschappelijke achtergronden aan te nemen, kunt u bijvoorbeeld nieuwe markten aanboren en begrijpt u de behoeften van verschillende klantgroepen beter. 

Kennisplatform en Charter Diversiteit

De handreiking ‘Diversiteit in bedrijf’ (pdf) van de StvdA bestaat uit twee onderdelen: een nog op te richten digitaal kennisplatform diversiteitinbedrijf.nl en een Charter Diversiteit. Via het kennisplatform kunnen werkgevers informatie, ‘best practices’ en contacten uitwisselen om hun diversiteitsbeleid te stimuleren. Door het Charter te ondertekenen, belooft u als werkgever dat u uw diversiteitsbeleid aanscherpt en de resultaten van door uzelf geformuleerde maatregelen jaarlijks deelt met de overige ondertekenaars van het Charter. 

150 werkgevers moeten Charter Diversiteit gaan ondertekenen

Uit verschillende Europese studies blijkt dat een diversiteitscharter positief bijdraagt aan het diversiteitsbeleid. De ondertekenaars krijgen namelijk beter zicht op hoe een divers personeelsbestand bijdraagt aan ontwikkeling en groei. Het is de bedoeling dat de komende drie jaar ten minste 150 organisaties het Charter Diversiteit gaan ondertekenen. 

Bij discriminatie wordt werkgever uit Charter verwijderd

Blijkt dat een ondertekenaar niet investeert in een effectief diversiteitsbeleid en/of dit niet rapporteert, dan kan deze verwijderd worden uit het bestand van het Charter Diversiteit. En organisaties die zich schuldig hebben gemaakt aan discriminatie en niets doen om gelijke kansen alsnog te garanderen, worden ook verwijderd of kunnen het Charter niet ondertekenen. Om dit te meten, wordt er een registratiesysteem opgezet.