Een gebrek aan vrouwen in bestuursfuncties

12 maart 2015 | Door redactie

Het zijn nog altijd overwegend mannen die hogere bestuursfuncties bekleden. Het aandeel vrouwen in hoge bestuursfuncties blijft achter bij het streefcijfer van 30%. Een paar recente initiatieven moet ervoor zorgen dat er meer vrouwen in de top komen.

Om meer vrouwen in de top van het bedrijfsleven te krijgen, hebben onlangs 13 headhunters de ‘Executive Search Code’ van Stichting Talent naar de Top ondertekend. De code bestaat uit negen principes, zoals het streven naar een minimumpercentage vrouwen op ‘long lists’ en goede begeleiding van vrouwelijke kandidaten. De code is afgeleid van de Voluntary Code of Conduct for Executive Search Firms (pdf) die in het Verenigd Koninkrijk wordt gebruikt.

Geschikte kandidaten in de topvrouwendatabase 

Een ander initiatief is de topvrouwendatabase, waarvoor inmiddels bijna 300 topvrouwen zijn aangemeld. In de database staan profielen van vrouwen die beschikbaar zijn als commissaris, lid van de raad van bestuur of lid van de raad van toezicht van grote ondernemingen. De database moet het voor organisaties makkelijker maken om geschikte vrouwelijke kandidaten te vinden voor hoge bestuursfuncties en zo het aantal benoemingen  versnellen. Dat moet de invoering van een quotum voorkomen.

Oorzaken van het gebrek aan vrouwelijke bestuurders

Volgens belangenorganisaties is de druk van het combineren van werk en zorgtaken één van de redenen waardoor het voor vrouwen steeds lastiger wordt om hoge functies te bekleden. Veel van de (mantel)zorgtaken zijn de verantwoordelijkheid van vrouwen. Bovendien lijken veel werkgevers onvoldoende doordrongen van het feit dat op dit moment arbeidspotentieel onbenut blijft. De genoemde initiatieven moeten voor een ommekeer zorgen.

Stimuleer de doorstroom van vrouwelijk talent naar de top

Hoe gaat u om met vrouwelijke talenten die het in zich hebben om door te stomen naar de top? Heeft u ontwikkelbeleid op dit punt? Natuurlijk is het een optie om een beroep te doen op een headhunter. U kunt echter ook zelf werken aan meer vrouwelijk talent aan de top, bijvoorbeeld in de vorm van gerichte ontwikkelplannen of (management)traineeships.

Bijlagen bij dit bericht

Coachend leidinggeven
E-learning | VideoCollege 31 minuten
Situationeel leidinggeven
E-learning | VideoCollege 27 minuten