Handig hulpmiddel om naar de top te navigeren

8 februari 2016 | Door redactie

Minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) blijft zich inzetten om meer vrouwen op topposities in het bedrijfsleven te krijgen. Vandaag lanceert ze een website die een overzicht biedt van de beschikbare en vrijkomende topfuncties binnen de 200 grootste organisaties van Nederland.

Minister Bussemaker van OCW heeft een nieuw middel in haar strijd om meer vrouwen op topposities in het bedrijfsleven te krijgen en daarmee de diversiteit op de werkvloer te verbeteren. Ze lanceert vandaag de gloednieuwe website navigerennaardetop.nl  waarop de posities staan die vrijkomen in de raden van bestuur (RvB) en raden van commissarissen (RvC) van de 200 grootste organisaties van Nederland. De informatie is afkomstig uit publieke bronnen, zoals jaarverslagen. Dit jaar komen er zo'n 156 bestuursfuncties vrij. Hiervan zijn er op het moment 129 bezet door mannelijke bestuurders. In 2017 worden ruim 150 vacatures verwacht.

Handig hulpmiddel biedt inzicht in topfuncties

De site is een handig hulpmiddel voor vrouwen die op zoek zijn naar topfuncties. Ze kunnen hier makkelijk vinden welke functies beschikbaar zijn en per wanneer. Dit geeft hen tevens de kans om zich voor te bereiden op het bekleden van de functie en zo een goede kans te maken om met succes op de vacature te reageren.

Er is nog te weinig diversiteit aan de top

Het aantal vrouwen dat topfuncties bekleedt, neem toe maar nog snel genoeg. Nog geen enkele Nederlandse beursgenoteerde onderneming voldoet aan het wettelijk streefgetal dat geldt per 1 januari 2016 van 30% vrouwen in de raad van bestuur (RvB) en de raad van commissarissen (RvC). Er is dus nog te weinig diversiteit aan de top. Minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap maakt zich al jaren hard om hierin verandering te brengen. Ze kondigde daarom eind vorig jaar al aan dat de verplichting volgens de Wet bestuur en toezicht om minimaal 30% vrouwen in topfuncties aan te stellen met vier jaar werd verlengd tot 2020. Voldoen organisatie tegen die tijd nog niet aan het gestelde streefcijfer, dan zal de minister een verplicht quotum van 30% invoeren.