Helpt u vrouwen naar de top?

11 maart 2015 | Door redactie

Het aandeel vrouwen in hoge bestuursfuncties blijft nog altijd achter bij het streefcijfer van 30%. Een paar recente initiatieven moet ervoor zorgen dat er meer vrouwen in de top komen. Door de vergrijzing en de vele zorgtaken van vrouwen komt het streefcijfer namelijk onder druk te staan. Wat doet u om vrouwen naar de top te begeleiden?

Om meer vrouwen in de top van het bedrijfsleven te krijgen, hebben onlangs 13 headhunters de ‘Executive Search Code’ van Stichting Talent naar de Top ondertekend. De code bestaat uit negen principes, zoals het streven naar een minimumpercentage vrouwen op ‘long lists’ en goede begeleiding van vrouwelijke kandidaten. De code is afgeleid van de Voluntary Code of Conduct for Executive Search Firms (pdf) die in het Verenigd Koninkrijk wordt gebruikt.
Een ander initiatief is de topvrouwendatabase, waarvoor inmiddels bijna 300 topvrouwen zijn aangemeld. In de database staan profielen van vrouwen die beschikbaar zijn als commissaris, lid van de raad van bestuur of lid van de raad van toezicht van grote ondernemingen. 

Zorgtaken en onbenut arbeidspotentieel

Volgens belangenorganisaties is de druk van het combineren van werk en zorgtaken één van de redenen waardoor het voor vrouwen steeds lastiger wordt om hoge functies te bekleden. Veel van de (mantel)zorgtaken zijn de verantwoordelijkheid van vrouwen. Bovendien lijken veel werkgevers onvoldoende doordrongen van het feit dat op dit moment arbeidspotentieel onbenut blijft. De genoemde initiatieven moeten voor een ommekeer zorgen. 

Ontwikkelbeleid voor topvrouwen

Hoe gaat u om met vrouwelijke talenten die het in zich hebben om door te stomen naar de top? Heeft u ontwikkelbeleid op dit punt? Natuurlijk is het een optie om een beroep te doen op een headhunter. U kunt echter ook zelf werken aan meer vrouwelijk talent aan de top, bijvoorbeeld in de vorm van gerichte ontwikkelplannen of (management)traineeships.

Bijlagen bij dit bericht

Opleiden
E-learning | VideoCollege 29 minuten