Maak werk van uw diversiteitsbeleid!

1 mei 2015 | Door redactie

Een divers personeelsbestand kan uw organisatie veel succes opleveren. Als u graag meer medewerkers in dienst wilt nemen met verschillende maatschappelijke, culturele en etnische achtergronden, kunt u daarvoor inspiratie opdoen bij ‘Diversiteit in bedrijf’ een drie jaar durend project van de Stichting van de Arbeid (StvdA). Via een digitaal kennisplatform en het ondertekenen van een ‘Charter’ kunt u straks werk maken van uw diversiteitsbeleid.

Diversiteit kan voor uw organisatie voordelig uitpakken. Door medewerkers met verschillende culturele, sociale en maatschappelijke achtergronden aan te nemen, kunt u bijvoorbeeld nieuwe markten aanboren en begrijpt u de behoeften van verschillende klantgroepen beter. Helaas is diversiteit nog lang niet in alle organisaties een vanzelfsprekendheid of een beleidspunt. Zo heeft u in het bericht ´Discriminatie op de arbeidsmarkt aangepakt´ kunnen lezen dat ook Nederland zich behoorlijk schuldig maakt aan discriminatie. En zoals ook blijkt uit het filmpje ´Racism Is Real´ van Brave New Film, bestaat racisme nog steeds.

Deelnemers Charter beloven diversiteitsbeleid te stimuleren

De handreiking ‘Diversiteit in bedrijf’ (pdf) van de StvdA bestaat uit twee onderdelen: een nog op te richten digitaal kennisplatform diversiteitinbedrijf.nl en een Charter Diversiteit. Via het kennisplatform kunnen werkgevers informatie, ‘best practices’ en contacten uitwisselen om hun diversiteitsbeleid te stimuleren. Door het Charter te ondertekenen, belooft u dat u uw diversiteitsbeleid aanscherpt en de resultaten van door uzelf geformuleerde maatregelen jaarlijks deelt met de overige ondertekenaars van het Charter.

Inzicht in de voordelen van diversiteitsbeleid

Uit verschillende Europese studies blijkt dat een diversiteitscharter positief bijdraagt aan het diversiteitsbeleid. De ondertekenaars krijgen namelijk beter zicht op hoe een divers personeelsbestand bijdraagt aan ontwikkeling en groei. Het is de bedoeling dat de komende drie jaar ten minste 150 organisaties het Charter Diversiteit gaan ondertekenen.
Blijkt dat een ondertekenaar niet investeert in een effectief diversiteitsbeleid of dit niet rapporteert, dan kan deze verwijderd worden uit het bestand van het Charter Diversiteit. Organisaties die zich schuldig hebben gemaakt aan discriminatie en niets doen om gelijke kansen alsnog te garanderen, worden ook verwijderd of kunnen het Charter niet ondertekenen. Om dit te meten, wordt er een registratiesysteem opgezet.