Nog steeds te weinig vrouwen aan de top

5 september 2016 | Door redactie

Slechts twee beursgenoteerde organisaties in Nederland halen het streefcijfer van 30% vrouwelijke bestuurders én commissarissen in de raden van bestuur (RvB) en raden van commissarissen (RvC). Dit blijkt uit de Nederlandse Female Board Index 2016.

Uit de Nederlandse Female Board Index van 2015 bleek nog geen enkele beursgenoteerde organisatie te voldoen aan het streefcijfer van 30% vrouwen in zowel de raden van bestuur (RvB) als de raden van commissarissen (RvC). Inmiddels zijn er twee (van de 84) organisaties die dat streefcijfer wél halen (AkzoNobel en PostNL). Van de beursgenoteerde organisaties heeft 28% (23 van de 83 organisaties) geen enkele vrouw in RvB of RvC.
De Nederlandse Female Board Index is het jaarlijks overzicht van vrouwelijke bestuurders en commissarissen in de RvB’s en RvC’s  bij Nederlandse beursgenoteerde organisaties.

Geen enkele nieuwbenoemde bestuurder is vrouw

In Nederland zijn er 24 organisaties die alleen voor de RvC voldoen aan het streefgetal. Dit zijn er evenveel als in 2015. Van de nieuw benoemde commissarissen is 33,8% vrouw (2015: 27,5%). Daarvan komt 65% uit het buitenland. In totaal is 23,1% van de commissarissen een vrouw (2015: 21,3%). 

Er zijn negen organisaties die het streefcijfer van 30% behalen voor de RvB, in 2015 waren dat er nog 10. In totaal is 7,1% van de bestuurders een vrouw (2015: 7,8%).
Dit jaar is het voor het eerst in de negen jaar dat de Nederlandse Female Board Index wordt opgesteld voorgekomen dat er van de in totaal 26 nieuwbenoemde bestuurders geen enkele een vrouw was. Vorig jaar waren dat er nog vier van de 39 (10,3%). De diversiteit in de top van het bedrijfsleven laat dus nog te wensen over.