Non-profitorganisaties moeten meer samenwerken

6 juli 2016 | Door redactie

Hoewel de non-profitsector in Nederland steeds minder contributies krijgt van overheid, fondsen en individuele donoren, staat zij er nog steeds goed voor. Door het aanboren van nieuwe geldstromen en meer burgerinitiatieven wordt de sector wel diffuser. Alle reden dus om meer samen te werken, ook over sectorgrenzen heen.

De Nederlandse non-profitsector kiest steeds meer voor commerciëlere financieringsbronnen, door bijvoorbeeld nadrukkelijker naar sponsoren (tool) te zoeken of producten te verkopen. Hoewel de non-profit (internationaal aangeduid als ‘third sector’) de afgelopen jaren financieel een flinke knauw heeft opgelopen, heeft dit niet geleid tot een grote terugval in het aantal organisaties of vrijwilligers. Dat blijkt uit Third Sector Impact, een onderzoek van 11 Europese universiteiten naar de omvang, maatschappelijke bijdrage en impact van verenigingen, stichtingen, vrijwilligers en burgers.

Meer co-creatie en samenwerking nodig

Juist nu het geld niet meer voor het oprapen ligt en er steeds meer verantwoordelijkheid ligt bij gemeenten en burgers, adviseert het onderzoeksteam Nederlandse non-profitorganisaties om nadrukkelijker op zoek te gaan naar co-creatie en samen te werken met andere organisaties, ook als die buiten uw sector liggen. De onderzoekers doen de volgende aanbevelingen:

  • Aan de non-profitsector: versnippering tegengaan en over sectorgrenzen heen samenwerken. Door schaalvergroting in onderwijs, wonen en zorg zijn er namelijk vaak hechtere banden tussen organisaties op hetzelfde beleidsterrein dan tussen non-profitorganisaties in verschillende beleidsterreinen. Dit kan de non-profitsector verzwakken.
  • Aan de Rijksoverheid: regels schrappen die samenwerking dwarsbomen op sectoraal of lokaal gebied. Het gaat dan om regels voor financiering en aanbesteding en regels die de grens tussen betaald en onbetaald werk verscherpen.
  • Aan gemeenten:  bij lokaal beleid nadrukkelijker de samenwerking zoeken met lokale non-profitorganisaties. De non-profitsector weet immers als geen ander wat er speelt in het maatschappelijke veld en kan dus een sterke partner zijn bij het ondersteunen van lokale en burgerinitiatieven in het kader van de participatiemaatschappij.