Profiteren van een slim diversiteitsbeleid

17 april 2015 | Door redactie

‘Diversiteit in bedrijf’ is een nieuw driejarig project van de Stichting van de Arbeid (StvdA). Dit project helpt organisaties om de verschillen tussen de werknemers in identiteit, kennis en ervaring positief in te zetten. De werkgever laat zien het diversiteitsbeleid te willen verbeteren door het Charter Diversiteitsbeleid te tekenen. Voor het tekenen van het Charter kunt u een instemmingsverzoek verwachten en zelf helpen bij de invulling van het diversiteitsbeleid.

De handreiking ‘Diversiteit in bedrijf’ (pdf) van de StvdA bestaat uit twee onderdelen: een nog op te richten digitaal kennisplatform diversiteitinbedrijf.nl en een Charter Diversiteit. Via het kennisplatform kunnen werkgevers informatie, ‘best practices’ en contacten uitwisselen om hun diversiteitsbeleid te stimuleren. Door het Charter te ondertekenen, belooft de werkgever dat hij het diversiteitsbeleid aanscherpt en de resultaten van maatregelen jaarlijks deelt met de overige ondertekenaars van het Charter. Doet hij dat niet, dan kan hij worden verwijderd uit het bestand van het Charter Diversiteit. Organisaties die niets doen om gelijke kansen te garanderen, worden verwijderd of kunnen het Charter niet ondertekenen.

Divers personeelsbestand voor ontwikkeling en groei

Uit verschillende Europese studies blijkt dat een diversiteitscharter positief bijdraagt aan het diversiteitsbeleid. De ondertekenaars krijgen namelijk beter zicht op hoe een divers personeelsbestand bijdraagt aan ontwikkeling en groei. Het is de bedoeling dat de komende drie jaar ten minste 150 organisaties het Charter Diversiteit gaan ondertekenen.

OR levert bijdrage aan diversiteitsbeleid

Uw OR is ook betrokken bij het diversiteitsbeleid in de organisatie. Wil de bestuurder het Charter Diversiteit ondertekenen, dan moet hij uw OR of PVT om instemming vragen op basis van artikel 27 lid 1e WOR. De OR heeft dan de mogelijkheid om ook een bijdrage te leveren aan de inhoud van het Charter. Ook het initiatiefrecht komt daarbij van pas. Via het informatierecht kunt u de bestuurder vragen om de OR te informeren over de maatregelen op het gebied van diversiteit.