Quotummaatregel vrouwen vier jaar verlengd

4 april 2016 | Door redactie

Het kabinet heeft een wetsvoorstel ingediend om de quotummaatregel voor vrouwen in de top van organisaties te verlengen tot 2020. Daarnaast wil het kabinet sancties opleggen als het bedrijfsleven niet snel maatregelen neemt om het gestelde streefcijfer te halen.

Het bedrijfsleven moet snel actie ondernemen om het streefcijfer voor vrouwen aan de top te halen en sancties te voorkomen. Zoals eerder al aangekondigd heeft het kabinet een wetsvoorstel ingediend om de quotummaatregel voor vrouwen in de top van organisaties met vier jaar te verlengen.

Het kabinet dreigt met sancties

Het wettelijke streefcijfer van 30% vrouwen in de raad van bestuur (RvB) en de raad van commissarissen (RvC) bij grote naamloze vennootschappen verliep op 1 januari 2016. Hoewel organisaties steeds vaker vrouwen aannemen voor topfuncties, is het streefcijfer voor vrouwen aan de top nog niet gehaald. Het kabinet voert de druk daarom op door de quotummaatregel te verlengen met vier jaar en met sancties te dreigen als het streefcijfer niet gehaald wordt.