Stimulans voor ondernemen over de grens

7 februari 2017 | Door redactie

De hulp aan ondernemingen die nieuwe handel zoeken in het buitenland wordt professioneler aangepakt. De overheid en ondernemersverenigingen gaan hun activiteiten op het gebied van bijvoorbeeld exportbevordering beter op elkaar afstemmen.

Dat beloven minister Ploumen van Buitenlandse Handel en ondernemersclubs VNO-NCW en MKB-Nederland in een samenwerkingsovereenkomst die ze onlangs hebben getekend. Het kabinet trekt € 10 miljoen extra uit om het bedrijfsleven een zetje te geven bij zakendoen in het buitenland (tools).

Zoeken naar buitenkansjes voor Nederlandse bedrijven

Overheid en bedrijfsleven richten samen de ‘Werkplaats’ op, die de kansen van Nederlandse bedrijven in groeimarkten moet verbeteren. Ook moeten de handelsmissies naar het buitenland meer opleveren voor met name mkb-bedrijven.
Het idee is dat bedrijfsleven en overheid binnen de Werkplaats samen zoeken naar buitenkansjes voor het vaderlandse bedrijfsleven. Als voorbeeld noemen de partijen problemen met de watervoorziening in India. Binnen de Werkplaats wordt er dan gezocht naar consortia van bedrijven die daar soelaas kunnen bieden. Het netwerk van Nederlandse ambassadeurs in het buitenland kan helpen om de oplossingen die deze consortia bieden lokaal onder de aandacht te brengen.

Meer rendement uit contacten handelsmissies

Verder is het de bedoeling dat de activiteiten van overheid en bedrijven die export (tools), investeringen en innovatie bevorderen beter op elkaar afgestemd worden. Nieuwe handelsmissies moeten voortaan ook digitaal voorbereid worden, zodat bedrijven elkaar al makkelijker kunnen opzoeken, vóór ze op het vliegtuig stappen.
Ook willen de partijen meer rendement halen uit de contacten die tijdens de handelsmissies worden opgedaan. De Werkplaats moet die contacten warm houden, zodat Nederland tijdens de missies de aanbiedingen van bedrijven beter kan afstemmen op de vraag. Dit zou op termijn ook moeten leiden tot meer opdrachten over de grens.