Te weinig vrouwen bereiken de top

21 maart 2016 | Door redactie

Het streefcijfer voor vrouwen aan de top is nog niet gehaald maar organisaties nemen wel steeds meer vrouwen aan voor managersfuncties. In vergelijking met de rest van Europa scoort Nederland echter nog altijd onder de maat.

Uit onderzoek van wervings- en selectiebureau Michael Page blijkt dat steeds meer organisaties vrouwen aannemen om managementposities te bekleden. Dit komt overeen met de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) die aantonen dat vrouwen nu in totaal iets meer dan een kwart van de managementlaag in Nederland vormen.

Vooral meer vrouwen in het middenmanagement

De groei van het aantal vrouwen op managementposities zit voornamelijk in het middenmanagement. In het senior management zijn vrouwen nog altijd ondervertegenwoordigd. In Europa is gemiddeld zo’n 23% van het senior management vrouw, in Nederland ligt dit gemiddelde met 11% een stuk lager. 
De noodzaak van diversiteit aan de top werd eerder al onderstreept door de resultaten van het onderzoek van de Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren (NCD).

Meer lef en een beter systeem

Mischa Voogt, Managing Director bij Michael Page Nederland stelt dat vrouwen zelf meer lef mogen tonen als het gaat om het bekleden van topposities. Daarnaast geeft ze aan dat de hoge kosten voor kinderopvang en het zwangerschapsverlof (tool) vrouwen in Nederland belemmeren. Een systeem zoals in Noorwegen en Zweden waar mannen recht hebben op hetzelfde aantal maanden zwangerschapsverlof als vrouwen, de kinderopvang goedkoper is en het schoolsysteem beter aansluit op de werktijden, biedt mannen en vrouwen een gelijkwaardigere uitgangspositie. Dit zou het voor vrouwen makkelijker maken om een toppositie na te streven.