Vrouwenquotum mogelijk toch ingevoerd

30 november 2015 | Door redactie

Minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft aangekondigd dat de verplichting volgens de Wet bestuur en toezicht om minimaal 30% vrouwen in topfuncties aan te stellen met vier jaar verlengd wordt. Deze verplichting zou eindigen per 2016.

Minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft in een brief aan de Tweede Kamer aangekondigd dat de verplichting om minimaal 30% vrouwen in topfuncties aan te stellen met vier jaar verlengd wordt. Deze verplichting ­­­– die is opgenomen in de Wet bestuur en toezicht en geldt sinds 2013 – zou eindigen per 2016. Op basis van de Wet moeten zowel de raad van bestuur als de raad van commissarissen van alle ruim 4.900 vennootschappen in Nederland minstens uit 30% vrouwen én minstens 30% mannen bestaan. Is dat niet het geval, dan moeten de organisaties uitleggen waarom dat zo is.

Gebrek aan diversiteit aan de top

Sinds de invoering is het aantal vrouwen in de raden van bestuur maar licht gestegen: van 7,4% naar 9,6% eind vorig jaar. Het aantal vrouwelijke commissarissen steeg van 9,8% naar 11,2%. Het aantal organisaties dat het streefcijfer van ten minste 30% heeft gehaald, steeg wat de betreft de raden van bestuur van 9,3% naar 14,2% en voor de raden van commissarissen van 14,7% naar 17,8%. Dat het gestelde streefcijfer nog niet gehaald was en het nog ontbreekt aan diversiteit, bleek ook al uit de Female Board Index 2015.
Om potentiele vrouwelijke kandidaten voor hoge bestuursfuncties beter zichtbaar te maken lanceerden minister Bussemaker eerder een database voor talentvolle vrouwen: Topvrouwen.nl.

Streefcijfer vrouwen in topfuncties verlengd tot 2020

Minister Bussemaker verlengt de maatregel nu tot 2020. Dan moet minstens 20% van de topfunctionarissen vrouw zijn. Voldoen organisatie tegen die tijd nog niet aan het gestelde streefcijfer, dan zal de minister een verplicht quotum van 30% invoeren. Organisaties die onvoldoende vrouwen in topfuncties in dienst hebben, kunnen dan rekenen op een boete. Minister zal volgend jaar op uiterlijk begin 2017 de balans opmaken en bepalen of het quotum er komt.