Weinig diversiteit in leidinggevende posities

28 januari 2015 | Door redactie

Etnische minderheden op de werkvloer maken minder kans op leidinggevende posities dan de meerderheidsgroep binnen een organisatie. Uit promotieonderzoek aan de Vrije Universiteit Amsterdam blijkt namelijk dat voor leidinggevende functies vooral medewerkers worden gekozen die tot de (etnische) meerderheid behoren.

Als mensen aan een leider denken, hebben ze de neiging om een lid van de meerderheidsgroep binnen een organisatie in gedachten te nemen. Dit zijn de leiders die ze het meest tegenkomen in hun werk en die ze het beste kennen. Minderheden trekken hierdoor aan het kortste eind bij de invulling van een leidinggevende positie binnen een organisatie. Dit blijkt uit promotieonderzoek van Seval Gündemir aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Kiezen voor het bekende, is echter niet altijd de beste keuze.

Diversiteit als succesfactor in uw organisatie

De multiculturele samenleving, de verhoging van de pensioenleeftijd en het internationale karakter van veel organisaties zorgen voor een gevarieerd aanbod van (potentiële) medewerkers. Een groot voordeel van een divers management zijn de nieuwe inzichten en innovatieve ideeën die de verschillende achtergronden met zich meebrengen. Verschillende denkbeelden bevorderen immers de creativiteit. Ook kan uw organisatie beter inspelen op verschillende behoeften uit de markt als de werkvloer een afspiegeling is van de samenleving. Diversiteit kan dus ook een succesfactor van uw organisatie zijn. Zorg er daarom voor dat uw diversiteitsbeleid ook gericht is op de leidinggevende posities binnen uw organisatie.

Bijlagen bij dit bericht

Coachend leidinggeven
E-learning | VideoCollege 31 minuten
Situationeel leidinggeven
E-learning | VideoCollege 27 minuten