Wetsvoorstel aangenomen voor vrouwen in de top

30 januari 2017 | Door redactie

De Tweede Kamer heeft onlangs ingestemd met het wetsvoorstel dat grote organisaties verplicht dat hun bestuur en raad van toezicht voor minstens 30% uit vrouwen bestaat. Anders moet de organisatie uitleggen waarom het niet lukt om genoeg vrouwen in topfuncties aan te stellen.

Het aantal vrouwen in topfuncties is volgens het kabinet te laag. Het wetsvoorstel Verbetering evenwichtige vertegenwoordiging mannen en vrouwen in topfuncties in het bedrijfsleven moet ervoor zorgen dat er meer diversiteit komt in een bestuur en een raad van toezicht. Tussen 2013 en 2015 bestond er al een wettelijk streefcijfer, dat was opgenomen in de Wet bestuur en toezicht, maar dit zette te weinig zoden aan de dijk. Als het nieuwe wetsvoorstel de komende vier jaar nog steeds te weinig uithaalt voor de man-vrouwverdeling in de toplaag van een organisatie, volgt er mogelijk een quotum.

Redenen waarom vrouwen niet doorstromen

Een quotum kan een middel zijn om vrouwen naar de top te duwen, maar de praktijk blijkt weerbarstiger. Volgens Stichting Topvrouwen zijn er een aantal redenen waarom vrouwen niet doorstromen naar de top:

  1. Ze krijgen minder kansen bij werving en selectie (tools). Uit onderzoek blijkt dat mannen eerder voor een gesprek voor een hogere functie worden uitgenodigd dan vrouwen.
  2. Vrouwen werken vaak parttime om werk en zorg voor kinderen te combineren en dat leidt onbewust tot discriminatie (tool).
  3. Vrouwen zijn geneigd om te eerlijk te zijn en zichzelf negatief te bekijken, waardoor ze zich terugtrekken als een kans zich (op hoog niveau) voordoet.
  4. Bestuurservaring weegt zwaar. Werkgevers blijken geen risico te willen nemen en liever geen vrouwelijke bestuurder te willen aanwijzen zonder ervaring (zie ook punt 1). Vrouwen moeten zichzelf dan eerst bewijzen in tegenstelling tot mannen.

De Eerste Kamer zal het wetsvoorstel 7 februari 2017 waarschijnlijk als hamerstuk afdoen.