Wat is de status van een getekende intentieverklaring?

22 juli 2019

Tijdens een onderhandeling stelde de andere partij voor een intentieverklaring te tekenen. Wat houdt een dergelijke verklaring precies in en is die juridisch bindend?

Een intentieverklaring is eigenlijk een voorovereenkomst waarin partijen die een zakelijke transactie willen aangaan, vastleggen wat hun bedoelingen zijn met betrekking tot een nog op te stellen overeenkomst. Denk aan de leverancier die alvast materiaal wil inkopen, zodat hij direct aan de slag kan als de opdracht rond is. Bij een intentieverklaring leggen u en de andere partij officieel vast dat jullie van plan zijn om met elkaar in zee te gaan en willen proberen tot een overeenstemming te komen. Bij het tekenen van een intentieverklaring bestaat er nog geen definitieve samenwerking.

Afspraken schenden

Als u en de andere partij bepaalde essentiële punten duidelijk op papier hebben vastgelegd in een intentieverklaring, kan dit in de praktijk betekenen dat er juridisch gezien overeenstemming is bereikt. Mocht u of de andere partij de gemaakte afspraken schenden of de onderhandelingen in een later stadium afbreken, dan heeft de tegenpartij eventueel recht op een schadevergoeding.

Zaken duidelijk vastleggen

Het is verstandig om bij het opstellen van de intentieverklaring een aantal zaken heel duidelijk vast te leggen:

  • Een concrete en gedetailleerde omschrijving van de intentie van beide partijen.
  • Een uiterste datum tot wanneer u zich verplicht om met elkaar te onderhandelen.
  • Exclusiviteitsbepalingen. Dit zijn voorwaarden waarin u gezamenlijk afspreekt voor de duur van de intentieverklaring bijvoorbeeld niet met andere partijen te onderhandelen of de inhoud van de onderhandelingen niet in de openbaarheid te brengen.
  • Een boetebepaling, voor het geval dat de tegenpartij de afspraken niet nakomt.