Reorganisatie

Reorganisaties leiden meestal tot een hoop onzekerheid en onrust. Vaak vallen er ontslagen, worden teams hervormd en is er sprake van een cultuurverandering. Bij een reorganisatie komt dan ook meer kijken dan alleen het herschikken van processen.

Een goed doordacht reorganisatieplan kan al een hoop onnodige verwarring en onrust voorkomen. Ook het kostenplaatje van een reorganisatie is iets om goed in de gaten te houden.

Nieuws

Mag de OR het aantal zetels aanpassen?

10-07-2024

De omvang van de ondernemingsraad (OR) hangt onder meer af van de grootte van de organisatie. Een sterke groei of inkrimping van de organisa...

Wetsvoorstel voor bescherming werknemers bij doorstart

28-05-2024

Bij een bedrijfsovername (doorstart) vanuit faillissement bevinden werknemers zich in een onzekere positie. Om dit te verbeteren, is op inte...

Bestuurder moet OR, vakbonden en SER informeren bij fusie

05-04-2024

Bij een fusie van organisaties moeten de bestuurders de ondernemingsraden, vakbonden én de Sociaal-Economische Raad (SER) tijdig informeren...

OR moet alert zijn op signalen voor reorganisatie

09-02-2024

UWV signaleert een flinke toename van het aantal reorganisaties en ontslagrondes. Het aantal is weer op het niveau van vóór de coronacrisis...