Reorganisatie

Reorganisaties leiden meestal tot een hoop onzekerheid en onrust. Vaak vallen er ontslagen, worden teams hervormd en is er sprake van een cultuurverandering. Bij een reorganisatie komt dan ook meer kijken dan alleen het herschikken van processen. Een goed doordacht reorganisatieplan kan al een hoop onnodige verwarring en onrust voorkomen. Ook het kostenplaatje van een reorganisatie is iets om goed in de gaten te houden.

 

Kunnen we werkprocessen reorganiseren met agile en lean?

Reorganisatie | Publicatiedatum 20-05-2021

We lezen veel over agile en lean om werkprocessen te stroomlijnen. Is dat ook iets om bij de reorganisatie van onze onderneming mee te nemen?

Wat is een stoelendans bij reorganisatie?

Ontslag | Publicatiedatum 19-05-2020

In onze organisatie laten we een functie volledig vervallen. Delen van die functie komen terug in een nieuwe functie. Nu zegt één van de medewerkers dat...

Moet de OR een vertrekkende directeur nog adviseren?

Reorganisatie | Publicatiedatum 22-07-2019

Onze directeur vertrekt maar vraagt ons advies over een nieuwe organisatiestructuur. Is dat wel wenselijk? Zijn opvolger moet dit invullen.

Voor uw OR is de intentieverklaring een belangrijk document

Adviesrecht 5 minuten | 09-11-2022

Een intentieverklaring is één van de eerste stappen voor een overname of fusie en daarmee ook de aankondiging van ingrijpende veranderingen....

OR moet extra alert zijn bij overname door private equity

Reorganisatie 6 minuten | 09-11-2022

Private equity (PE) is een term die steeds vaker voorkomt bij bedrijfsfusies en -overnames. Het aantal organisaties dat er in Nederland mee...

Herplaatsing van werknemers bij bedrijfseconomisch ontslag

Ontslag 7 minuten | 04-11-2022

Heeft uw organisatie het afspiegelingsbeginsel goed toegepast, dan rest er nog één laatste stap: nagaan of u een werknemer kunt herplaatsen...

Het hefboomeffect bij private equity

Reorganisatie Publicatiedatum 08-11-2022

Private equity-organisaties kopen organisaties op om ze na enkele jaren met winst weer te verkopen. De inleg bestaat meestal grotendeels uit vreemd vermogen (geleend...

Alternatieven voor ontslag bij een reorganisatie

Reorganisatie Publicatiedatum 06-07-2021

Een reorganisatie gaat vaak gepaard met gedwongen ontslagen. Voordat de werkgever overgaat tot ontslag van werknemers, is het belangrijk dat hij ook andere opties onderzoekt....

Reorganiseren zonder ontslagen

Reorganisatie Publicatiedatum 12-05-2021

Bij een reorganisatie hoeven niet altijd gedwongen ontslagen te vallen. Sterker nog: afscheid nemen van werknemers is niet de enige manier om te reorganiseren. Er zijn...

Heeft u een vraag over Reorganisatie?

Joost  Kokje
Joost Kokje
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie

Heeft u een vraag over Reorganisatie?

Joost  Kokje
Joost Kokje
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie