Reorganisatie

Reorganisaties leiden meestal tot een hoop onzekerheid en onrust. Vaak vallen er ontslagen, worden teams hervormd en is er sprake van een cultuurverandering. Bij een reorganisatie komt dan ook meer kijken dan alleen het herschikken van processen.

Een goed doordacht reorganisatieplan kan al een hoop onnodige verwarring en onrust voorkomen. Ook het kostenplaatje van een reorganisatie is iets om goed in de gaten te houden.

Nieuws

Harmonisatie arbeidsvoorwaarden kent voor- en nadelen

17-11-2023

Bij een fusie of overname kan de bestuurder ervoor kiezen om de arbeidsvoorwaarden te harmoniseren. Verschillende arbeidsvoorwaarden binnen...

Rol OR bij het opstellen van een sociaal plan

02-10-2023

Met een sociaal plan kan een werkgever de gevolgen van een reorganisatie voor werknemers beperken. De werkgever is niet verplicht om de onde...

Wel transitievergoeding na weigeren herplaatsing

01-08-2023

Weigert een werknemer herplaatsing in een andere passende functie als zijn eigen functie vervalt, dan behoudt hij wel het recht op de transi...

Adviesrecht OR bij fusie of overname over de grens

10-07-2023

Een bestuurder moet de ondernemingsraad altijd om advies vragen bij een fusie, overname of duurzame samenwerking met een andere Nederlandse...