Accountant expert bij faillissement dankzij WHOA

8 december 2017 | Door redactie

De Commissie MKB van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) pleit ervoor dat een accountant aangesteld moet kunnen worden als deskundige bij herstructureringsplannen van een mkb-onderneming.

De commissie heeft dit ingebracht als reactie op het wetsvoorstel Wet homologatie onderhands akkoord ter voorkoming van faillissement (WHOA). De WHOA heeft tot doel om het voor ondernemingen in financiële moeilijkheden eenvoudiger te maken om problematische schulden te herstructureren en een faillissement (tool) te voorkomen, door middel van een akkoord met hun schuldeisers. Wanneer de onderneming gebruik maakt van deze regeling kan de rechtbank een deskundige benoemen. De commissie verwacht dat de regeling in het mkb frequent zal worden toegepast. Ze vindt ook dat de huidige partijen die op dit moment reorganisaties (tool) en herstructureringen van (grote) ondernemingen begeleiden niet altijd passend zijn voor dezelfde werkzaamheden in het mkb. De mkb-accountant kan deze rol als deskundige op zich nemen, omdat hij over de noodzakelijke financieel-economische kennis van het mkb beschikt.

Belangenwaarborging door onafhankelijkheid van accountant

Door gebruik te maken van een onafhankelijke accountant met een passende aanvullende opleiding kunnen de belangen van de schuldeisers, het behoud van het bedrijf en de werkgelegenheid goed worden geborgd. Ook moet de mkb-ondernemer de mogelijkheid krijgen zelf een onafhankelijke accountant als deskundige aan de rechtbank voor te stellen. De rechtbank heeft in dat geval een toetsende taak.