Achterblijvers reorganisatie zijn niet blij

5 januari 2012 | Door redactie

Reorganiseren is als gevolg van de crisis niet zo’n uitzondering meer. Het is vaak bittere noodzaak om de crisis te overleven. Een reorganisatie heeft echter een negatief effect op uw medewerkers. En dan niet alleen op de medewerkers die het veld moeten ruimen, maar ook op de medewerkers die blijven.

Uit een onderzoek van Effectory onder ruim 300.000 medewerkers in Nederland blijkt dat achterblijvers na een reorganisatie vaak last hebben van stress en schuldgevoelens. Ze hebben hun baan dan wel kunnen behouden maar er is veel veranderd. Vaak ligt de werkdruk een stuk hoger omdat hetzelfde werk met minder medewerkers gedaan moet worden. Dit kan leiden tot ontevredenheid.
Bovendien realiseren achterblijvende medewerkers zich vaak ineens dat hun carrière zo voorbij kan zijn. Dit heeft als gevolg dat de loyaliteit daalt en het gevoel van verbondenheid met de organisatie sterk afneemt.

Toon begrip voor de situatie

Om gevoelens van schuld, frustratie en kwaadheid te voorkomen, is het belangrijk dat u aandacht heeft voor de achtergebleven medewerkers. Ook voor hen is de reorganisatie heel stressvol. Ga regelmatig met hen in gesprek en toon begrip voor hun situatie. Op die manier kunt u voorkomen dat het team waarmee u verder moet, totaal gedemotiveerd raakt. Probeer ook tijdens de reorganisatie al zo veel mogelijk onduidelijkheid weg te nemen door te vertellen wat er staat te gebeuren en wat de gevolgen zijn.