Als de werkgever wil doorwerken tijdens het paasweekend

Veel mensen zijn vrij op Goede Vrijdag en de paasdagen. Een wettelijk recht op een vrije dag tijdens een feestdag bestaat echter niet. Dat biedt sommige organisaties de mogelijkheid om door te werken.

29 maart 2018 | Door redactie

Een organisatie kan ervoor kiezen om door te werken tijdens het paasweekend. Bijvoorbeeld omdat dit vermoedelijk extra omzet oplevert – zoals in de horeca , detailhandel en recreatie – of omdat dit noodzakelijk is vanwege de aard van het werk – zoals in de zorg. Of een werknemer van zo’n organisatie dan gewoon moet komen werken op Goede Vrijdag en/of Pasen, hangt af van de afspraken die op hem van toepassing zijn; de wet geeft de werknemer geen recht op vrije dagen, de cao of arbeidsovereenkomst mogelijk wel.

Werken tijdens feestdagen na onderling overleg

Een organisatie die wil doorwerken tijdens het paasweekend moet dus goed op de hoogte zijn van de regels voor feestdagen. Als er geen (cao-)bepalingen zijn die werken tijdens een bepaalde feestdag belemmeren, mag de werkgever van werknemers verlangen dat zij aan de slag gaan. Wel moet de werkgever erop letten dat de Eerste Paasdag een zondag is en daarvoor aparte regels gelden (tool). Daarnaast is het natuurlijk wel zo prettig als de werkgever zo vroeg mogelijk een werkrooster heeft opgesteld, waarbij hij rekening houdt met de voorkeuren van het personeel (tool). Misschien verplicht de cao een toeslag op het loon en anders kan de werkgever hier zelf voor kiezen. Sommige werknemers zullen door een feestdagentoeslag zelf al aangeven dat zij willen werken. Een extra compensatie voor het personeel dat komt werken is hoe dan ook wel zo netjes.

Door opname vakantiedagen toch vrij paasweekend

Werknemers die geen vrije dag kunnen claimen op basis van de cao, het personeelsreglement of de arbeidsovereenkomst, en van wie verlangd wordt dat ze werken tijdens het paasweekend, moeten vakantiedagen opnemen als zij vrij willen zijn. De werkgever kan een verzoek om vakantie alleen weigeren als hij daar een gewichtige reden voor heeft. Denk aan een zorgorganisatie die voor Pasen geen geschikte (externe) vervanger kan regelen en de gezondheid van patiënten moet beschermen.