Bestuurder moet OR, vakbonden en SER informeren bij fusie

20 oktober 2017 | Door redactie

Bij een fusie van organisaties moeten de bestuurders de ondernemingsraden, vakbonden én de SER tijdig informeren over de voorgenomen fusie. Dat is bepaald in de fusiegedragsregels van de SER. De SER heeft een animatiefilm gemaakt waarin de Fusiegedragsregels worden uitgelegd.

Organisaties in het bedrijfsleven, het onderwijs, de zorg of andere non-profitorganisaties moeten een fusie tijdig melden bij hun eigen ondernemingsraad, vakbonden en de Sociaal-Economische Raad (SER). Dat is afgesproken in de Fusiegedragsregels van de SER. De vakbonden zullen de betrokken ondernemingsraden informeren over hun oordeel over de fusie. Met die informatie kunnen de ondernemingsraden een advies aan hun bestuurder uitbrengen. Als de vakbonden niet op tijd worden geïnformeerd, kunnen ze een klacht of een verzoek om bemiddeling indienen bij de Geschillencommissie Fusiegedragsregels van de SER.

Schending Fusiegedragsregels door te laat melden fusie

FNV Horeca diende onlangs een verzoek om bemiddeling in bij de SER. De vakbond was namelijk van mening dat Fletcher Hotels, EHP Holding BV en Princess Hotels de Fusiegedragsregels van de SER hebben geschonden door FNV Horeca veel te laat op de hoogte te stellen van een voorgenomen fusie. De Geschillencommissie Fusiegedragsregels van de SER stelde de vakbond in het gelijk en oordeelde dat de overtreding ernstig verwijtbaar is. Tegen de beslissing van de Geschillencommissie is geen hoger beroep mogelijk.