COR Tata Steel wil massaontslag hoe dan ook voorkomen

De centrale ondernemingsraad (COR) van Tata Steel Nederland sluit stakingen niet uit om ontslagen te voorkomen. Die ontslagen zijn mogelijk een gevolg van een fikse bezuiniging en reorganisatie binnen Tata Steel Europa.

15 november 2019 | Door redactie

Eind deze maand presenteert Tata Steel de reorganisatieplannen voor de Europese staalfabrieken.  De COR van Tata Steel Nederland vermoedt dat de reorganisatie vooral bedoeld is om de verliezen in het Verenigd Koninkrijk op te vangen. De COR stelt dat Tata Steel IJmuiden de afgelopen twintig jaar winstgevend is geweest, ondanks dat de staalindustrie regelmatig te kampen heeft met een crisis. De COR vindt daarom dat het probleem bij de bron aangepakt moet worden. Volgens de COR is dat in het Verenigd Koninkrijk en niet in Nederland.

COR werkt niet mee aan ontslagen en sluit staking niet uit

In totaal is er in Europa waarschijnlijk een kostenbesparing van € 830 miljoen nodig. Dat kan resulteren in een flinke ontslagronde in het Europese personeelsbestand van Tata Steel. De COR geeft aan niet mee te werken aan deze optie en sluit stakingen niet uit. De COR uitte eerder ook al zijn zorgen over het dreigend massaontslag bij Tata Steel Nederland.

Staken een effectief maar uiterste middel

Staken kan een effectief middel zijn om aandacht te vragen voor de wensen van werknemers. Door de staking kan de werkgever zich gedwongen voelen om af te zien van de voorgenomen plannen en andere maatregelen te nemen. Het is echter een uiterste redmiddel. Door het werk tijdelijk neer te leggen, leggen de werknemers de productie van de organisatie (gedeeltelijk) stil, wat leidt tot financiële schade en imagoschade voor de organisatie.