Directie Tata Steel heeft EOR niet overtuigd

Tata Steel Europe heeft zijn werknemers geïnformeerd over het voornemen om niet 3.000, maar 1.250 banen te schrappen. De Europese ondernemingsraad (EOR) is echter niet overtuigd en heeft de Europese directie om een onderbouwing van het plan gevraagd.

11 maart 2020 | Door redactie

De Europese directie van Tata Steel heeft aangekondigd 1.250 in plaats van 3.000 banen te zullen schrappen in Europa. De verlaging van het aantal ontslagen zou Tata Steel realiseren door geen werknemers te vervangen die met pensioen zijn gegaan of om een andere reden zijn vertrokken. Het is echter niet duidelijk waar die ontslagen zullen plaatsvinden. Van de eerder aangekondigde 3.000 ontslagen wilde de staalfabrikant aanvankelijk 1.650 banen schrappen bij de voormalige Koninklijke Hoogovens in IJmuiden. Daar werkt het grootste deel van de 21.000 werknemers van Tata Steel Europe. De EOR en FNV strijden echter voor baanbehoud bij Tata Steel.

Tata Steel moet winstgevendheid flink verbeteren

In het bericht aan de werknemers legt de directie van Tata Steel nu uit dat de Europese organisatie haar winstgevendheid moet verbeteren om de nodige investeringen te kunnen doen. Zo moet het bruto bedrijfsresultaat verbeteren met £650 miljoen en moet de winst volgend boekjaar minimaal £750 miljoen zijn. Een verhoogde productiviteit en een toename van de verkoop van hoogwaardige staalsoorten moet een bruto bedrijfsresultaat van £500 miljoen opleveren. De Europese tak van Tata Steel behaalde echter over de eerste negen maanden van het (gebroken) boekjaar een negatief bruto bedrijfsresultaat van £76 miljoen. De verslechterde situatie op de staalmarkt hoge grondstofkosten, lage staalprijzen en overcapaciteit, is voor Tata Steel aanleiding om te bezuinigen.

EOR mist onderbouwing plannen

De directie heeft de plannen voor de reorganisatie onlangs besproken met de Europese ondernemingsraad. De directie heeft de EOR echter niet weten te overtuigen. De raad mist de onderbouwing van het plan. De EOR en de directie verschillen met name over de financiële onderbouwing van het plan nog sterk van mening. De EOR zal op korte termijn weer met de directie om de tafel gaan om de voorgenomen plannen verder te bespreken. De reorganisatie valt onder het adviesrecht van de EOR. Dit recht is vastgelegd in artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden. De wet stelt het daarbij verplicht dat de ondernemer de voorgenomen maatregelen niet alleen schriftelijk aan de raad voorlegt, maar dat hij de plannen ook onderbouwt met de beweegredenen én de gevolgen voor de in de onderneming werkzame personen.